Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 4

Rodzaje partii

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Rodzaje partii: - Produkcyjna (obróbkowa)- liczba detali (zespołów) wykonywanych przy jednorazowym nakładzie czasu przyg-zakoń na każdą z występujących w procesie technologicznym operację. - Próbna- liczba detali (zespołów) wykonana przed uruchomieniem właściwej produkcji w celu sprawdzenia popraw...

Rodzaje serii w procesach produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Rodzaje serii w procesach produkcyjnych: - Konstrukcyjna ( kiedy mamy nową produkcję)- liczba wyrobów złożonych mających identyczną konstrukcję i parametry techniczne. - Informacyjna- określona liczba wyrobów złożonych wyprodukowanych w celu sprawdzenia ich parametrów technicznych przez przyszłych...

SDCA- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

SDCA- Jest to udoskonalenie cyklu PDCA, w którym kierownictwo najpierw ustala standard, a potem przechodzi do regularnego cyklu PDCA. Za każdym razem, gdy pojawia się nieprawidłowość w procesie należy zadać następujące pytania: • Czy stało się tak, ponieważ nie mieliśmy standardów? • Czy stało si...

System ekspercki- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

System ekspercki - jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących bazy wiedzy, modele wiedzy i procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania.

TPM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

TPM- stawia na maksymalizację efektywności parku maszynowego w całym czasie jego użytkowania. Celem TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer: - zero awarii - zero braków - zero wypadków przy pracy. TPM angażuje wszystkie osoby ze wszystkich działów i wszystkich szczebli; zawiera takie podstawowe e...

Wprowadzenie JiT wymaga

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wprowadzenie JiT wymaga: - stabilnego otoczenia przedsięb; - standardowych produktów z niewieloma wariantami; - ciągłej produkcji o ustalonym poziomie; - automatycznej, wysokonakładowej produkcji; - zrównoważonego procesu, w pełni wykorzysta. zasoby; - niezawodnego wyposażenia; - minimalizacj...

Cele zarządzania produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 252

Cele zarządzania produkcją: - wzrost produkcji poprzez lepsze zaspokajanie potrzeb odbiorców - rozwijanie i wdrażanie postępu technologicznego i technicznego - wzrost wydajności pracy - poprawa produktywności, w tym zwiększenie efektywności zużycia zasobów - racjonalne wykorzystanie środków obr...

Funkcjonowanie systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Funkcjonowanie systemów MRP: - Harmonogramu spływu produkcji; otwartych zleceń prod; otwartych zleceń dostawy; stanów zapasów; schematów konstrukcyjno- montażowych wyrobów. Wykonywane jest: - Rozwijanie wyrobów- wyznaczanie potrzeb brutto składników, wyznaczanie potrzeb netto, obliczanie partii i...

Inne przyczyny powstawania zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Inne przyczyny powstawania zapasów, związane są z: - niepewnością dostaw i ich opóźnieniami - większymi potrzebami rynkowymi niż przewidywane - uzyskaniem niższej ceny zakupu - sezonowością dostaw - koniecznością zapewnienia rytmiczności produkcji - korzyściami skali produkcji - korzyściami s...

Karty technologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Karty technologiczne zawierają: - Wykaz operacji technologicznych - Wykaz stanowisk, na których mają być wykonywane operacje i komórek wyższego stopnia, w których stanowiska są zainstalowane - Wykaz pomocy warsztatowych do wykonania operacji - czas przyg-zakoń - Czasy jednostkowe - Kategorie z...