Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 3

Techniki pobudzania skojarzeń dzielimy na

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Techniki pobudzania skojarzeń dzielimy na: - Rejestr cech- technika polegająca na zastawieniu różnorodnych przedmiotów, charakterystyk, pomysłów związanych z danym problemem, a następnie rozważaniu, modyfikacji, wymiany tych elementów oraz wykorzystaniu cech charakterystycznych tych elementów w cel...

Uczestnicy sesji burzy mózgów powinni charakteryzować się

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Uczestnicy sesji burzy mózgów powinni charakteryzować się: -dużą wiedzą specjalistyczną; - wolą ujawnienia przyczyn wadliwości- nie ukazywanie skutków i rzeczywistych przyczyn złej roboty własnej i współpracowników; - właściwe zrozumienie p...

5S- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

5S Wykaz pięciu kroków do utrzymania ładu i porządku wykonywanych w celu osiągnięcia lepszej organizacji, efektywności i dyscyp. w miejscu pracy: -Selekcja- odróżnianie rzeczy niezbędnych od zbędnych i eliminowanie tych drugich • Usuwa się wszystko co nie będzie potrzebne przez następnych 30 dni ...

Czynniki produkcji - Kapitał finansowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Czynniki produkcji: -Kapitał finansowy: zamrożony kapitał w materiałach i surowcach; zamrożony kapitał w urządzeniach. - Przedmiot produkcji: materiały i surowce; półwyroby. - Załoga: personel wykonawczy; personel inżynieryjno-techniczny; kadra zarządcza; personel administracyjny; inny personel. ...

Czynniki wymagające zmiany w zarządzaniu produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Czynniki wymagające zmiany w zarządzaniu produkcją: - zwiększająca się częstotliwość zmian wymagań klientów - szybki dostęp technologiczny -szybki dostęp w zakresie organizacji - stałe poszerzanie się asortymentu wyrobów - skracanie cykli życia wyrobów - odchodzenie od produkcji masowej, wyrob...

EOQ- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

EOQ- wraz ze wzrostem wielkości zamówienia wzrasta poziom przeciętnych zapasów, a to z kolei powoduje spadek kosztów tworzenia i wzrost kosztów utrzymania zapasów. EOQ ma pewne ograniczenia. Wykorzystanie tego modelu gwarantuje nam minimalny poziom łącznych rocznych kosztów związanych z zapasami pr...

Metody kontaktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Metody kontaktu- wykrywanie określonych nieprawidłowości. Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny element systemu Poka-Yoke. Może to być odpowiednio zaprojekto-wane oprzyrządowanie, w którym są zamontowane elementy mechaniczne...

Model cyklu zamawiania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Model cyklu zamawiania: Opiera się na 2 parametrach: poziomie maksymalnym i punkcie zamawiania. W tym modelu w stałych punktach czasowych sprawdzany jest poziom zapasu. Jeżeli poziom ten będzie niższy od poziomu maksymalnego, oznacza to, że należy założyć zamówienie w wysokości różnej różnicy międz...

Okres powtarzalności Xp

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Okres powtarzalności Xp - przedział czasu, po upływie którego nastąpi powtórzenie wykonania wszystkich operacji w danej komórce (przydzielonych do poszczególnych stanowisk) Cykl produkcyjny: C=Ot+Tk+Tt+Tm+Tos+Tod Ot- okres technologiczny cyklu produkcyjnego Tk- czas trwania operacji kontrolnych ...

Przesłanki powstawania zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Przesłanki powstawania zapasów: - Podstawowym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na materiały i towary jest wielkość planowanej sprzedaży produktów lub towarów. Gdyby przedsiębiorstwom udało się w pełni zrealizować strategię Just in Time