Dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż

note /search

Projekt - obliczenie nośności ściany zewnętrznej parteru

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4928

Sytuacja 2. Schemat statyczny 3. Zestawienie obciążeń 3.1. Obciążenia z stropodachu 3.2. Obciążenia z powtarzalnego stropu 3.3. Ciężar własny ściany 4. Wymiarowanie ściany zewnętrznej parteru budynku 4.1. Wartości obliczeniowe poszczególnych sił 4.2. Momenty zginające 4.3. Wytrzymałość obl...

Historia technik budowania materiał z ćwiczeń do kolokwium

  • Politechnika Śląska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4718

pdf i ma 5 stron. Porusza zagadnienia takie jak: Witruwusz, Leon Bapttista Alberti, Andrea Palladio, przygotowanie budulca, użycie cegieł, rodzaje cegieł w średniowieczu, wątek, wendyjski, wendyjski wątek ozdobny, gotycki, wątek holenderski, wątek kowadełkowy, wątek krzyżykowy (wenecki), wątek forte...