Dr inż. Agnieszka Surowiak

note /search

Badanie właściwości fizycznych wody pod kątem przydatności do spożycia...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5446

Pierwsze sprawozdanie z przedmiotu Gospodarka wodna na AGH wydziale GiG kierunek IŚ .Tematem było: Badanie właściwości fizycznych wody pod kątem przydatności do spożycia. Sprawozdanie zawiera wstęp teoretyczny gdzie zamieszczone zostało co to jest piknometr oraz podana gęstość wody destylowanej w te...

Sedymentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4039

Paczka zawiera Sprawozdanie z Gospodarki Wodnej pod tytułem sedymentacja, oraz notatki z wykładów prowadzonych przez Mazurkiewicz Maciej, prof. dr hab. inż. Sprawozdanie zawiera: -wstęp teor...

Intensyfikowanie procesu sedymentacji, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4886

Tematem laboratoriów prowadzonych przez dr inż. Agnieszkę Surowiak. Notatka jest postaci dokumentu tekstowego w formacie doc. Tematem sprawozdania jest: intensyfikowanie procesu sedymentacji. W notatce pojawiają się takie zagadnienia jak: badanie zjawiska sedymentacji zwietrzeliny bazaltowej w wodz...

Sedymentacja-sprawozdanie, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 7791

sprawozdanie z sedymentacji, ocena 4.0 SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI WODNEJ NR 3,,Sedymentacja’’1. Cel ćwiczenia. Badanie zjawiska sedymentacji mułu węglowego i mączki wapiennej w wodzie. 2. Wstęp teoretyczny. Sedymentacja (łac. sedimentum =...

Właściwości fizyczne wody-sprawozdanie, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6615

sprawozdanie z właściwości wody, ocena 3.5 Sprawozdanie nr 1Temat: Wybrane właściwości fizyczne wody (fizyczne)1.Cel ćwiczenia:Badanie wybranych parametrów wody (fizycznych).2. Wstęp teoretyczny:Zapach – informacja przekazywana drogą chemiczną, rejestrowana jako wrażenie zmysłowe w mózgu, jako pobud...

Wpływ koryta rzecznego na wielkość rumowiska sprawozdanie- LABORATORIU...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4123

sprawozdanie z rumowiska rzecznego, ocena 4.5 SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI WODNEJ NR 2 ,,Wpływ koryta rzecznego na wielkość rumowiska’’1. Cel ćwiczenia. Zbadanie typu koryta rzecznego. Wpływ kąta nachylenia, typu koryta i rodzaju przepływu na rumowisko. 2. Wstęp teoretyczny. Rzeki określane są j...

Opracowane zagadnień na kolokwium, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3997

opracowanie zagadnień na koło, wystarczyło na 4.5 1) Fizyczne wskaźniki jakości wody: • temperatura: Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C , temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C • zapach: Zapach wody jest powodowany obecnością w niej: gazów, produktów rozkładu ciał or...

Wymagania fizykochemiczne wody, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1911

W treści notatki: parametry, najwyższe dopuszczalne stężenie, jednostka, przewodność, jon amonowy, żelazo, azotany, barwa, zapach, smak, mętność twardość, NTU, mg/l. ...