Dr inż. Agnieszka Janina Dolota

Planowanie ZZL, analiza pracy, rekrutacja, selekcja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Agnieszka Janina Dolota
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich oraz analiza pracy Istota planowania zasobów ludzkich w wąskim rozumieniu: ustalenie potrzeb personalnych w ujęciu: ilościowym (określenie niezbędnej liczby pracowników) jakościowym (ustalenie kwalifikacji i kompetencji) czasowym (okreś...

Ocenianie, szkolenie, wynagradzanie pracowników

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Agnieszka Janina Dolota
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

3. Ocenianie pracowników Ocenianie - wyrażony w formie pisemnej lub ustnej proces wartościowania postaw pracownika, jego cech osobowych, zachowań oraz poziomu wykonania zadań istotnych z punktu wiedzenia ustalonych celów i misji danej organizacji. Rola oceniania: ewaluacyjna - ocena dotychczasowe...