Dr Henryk Ponikowski - strona 4

Rozkład empiryczny cech-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

1. Statystyka - zespół informacji liczbowych dotyczących wybranej grupy zjawisk masowych. Statystyka majątku narodowego, statystyka produkcji, ⇒ sztuka zdobywania informacji. Każdą decyzję poprzedza zebra-nie informacji. 2. Statystyka - dy...

Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Czym jest gospodarstwo domowe? Wg. większości socjologów jest to zespół ludzi i jego domowa działalność oraz zbiór rzeczy znajdujących się w domu i służących potrzebom bytowym rodziny. Czyli ogólnie mówiąc jest ono częścią rodziny, która mieszka ze sobą w jednym mieszkaniu i wspólnie się utrzymuje....

Statystyka opisowa-wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Statystyka opisowa-wykłady, statystyka, zbiorowość i cechy statystyczne, strategie statystyczne, wykresy statystyczne...