Dr Henryk Ponikowski - strona 3

Wybrane zagadnienia z ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

Czym zajmuje się ekonometria i jakie są jej cele? Ekonometria (gr. okonomia - administracja, gospodarka; i metron - miara) jest nauką zajmującą się specyficznymi metodami statystycznymi pozwalającymi badać związki jakie występują pomiędzy różnymi wielkościami ekonomicznymi tj. cena, dochód, popyt, ...

Zakres badań ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

Przedmiotem badania ekonometrii jest statystyczne badanie ilościowych prawidłowości ekonomicznych. Działalność gospodarcza jest domeną procesów masowych, w których uwypukla się działanie przyczyn głównych a niweluje ubocznych, w wyniku czego wyodrębnić można cztery rodzaje prawidłowości statystyczny...

Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Przyrosty absolutne - informują o ile wzrośnie (zmaleje) poziom zjawiska w okresie badanym w porównaniu z jego poziomem w okresie badanym są to wielkości mianowane, wyrażone w takich samych jednostkach miary jak badane zjawiska. Przyrostem...

Estymacja - POJĘCIE, WŁASNOŚCI, ZASTOSOWANIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

1. ESTYMATOR. POJĘCIE, WŁASNOŚCI, ZASTOSOWANIE. Estymator Tn - określona statystyka z próby służąca oszacowaniu nieznanej wartości parametru populacji Własności estymatorów: 1. zgodność - estymator jest zgodny, jeżeli spełniony jest warunek: d...

Etapy testowania hipotez statystycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Etapy testowania hipotez statystycznych Cel: Chcemy sprawdzić czy wyniki otrzymane dla próby możemy odnieść do całej populacji. Oznaczenia: H0 - hipoteza zerowa H1 - hipoteza alternatywna μ - średnia dla populacji π - frakcja dla populacji Etapy: Stawiamy hipotezy: zerową i alternatywną; H...

Metoda najmniejszych kwadratów - Modele liniowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Metoda najmniejszych kwadratów. Służy do szacowania parametrów strukturalnych modeli liniowych bądź też sprowadzalnych do liniowych. k - liczba zmiennych objaśniających k+1 - liczba szacowanych parametrów t = 1,...,T - liczba obserwacji Zapis macierzowy: y - wektor obserwacji na

Indeksy statystyczne-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Indeksy statystyczne W poprzednim rozdziale zajmowaliśmy się analizą szeregu czasowego z pozycji wyodrębnienia jego składowych (trendu i wahań okresowych) oraz zbudowaniem modelu prognostycznego danego zjawiska. Ten rozdział będzie poświęco...

Korelacja i regresja liniowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

KORELACJA I REGRESJA LINIOWA Korelacja (zależność korelacyjna) w statystyce oznacza zależność między cechami (współzależność cech). Zajmujemy się badaniem dwóch cech jednocześnie. Sprawdzamy, czy istnieją zależności (związki) między tymi dwiema cechami. Korelacja występuje wtedy, gdy określonym wa...

Miary i średnie pozycyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Statystyka Statystyka – nauka zajmująca się wykrywaniem, badaniem i opisywaniem zależności występujących w zjawiskach masowych; zbiór metod służących gromadzeniu, prezentacji, analizie i interpretacji danych. Przedmiotem badania statys...

Zadania ze statystyki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Statystyka - wykład I I Przedmiot Statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status co oznacza stan, położenie ( we włoskim stato oznacza państwo) Statystyka jest to zbiór metod służących pozyskaniu prezentacji, analizie danych. Statystyka jest to nauka traktująca o