Dr Henryk Ponikowski - strona 2

Miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120

Miary zmienności Miary zmienności opierają się na definicji ryzyka, jako możliwości osiągnięcia wyniku inny niż oczekiwany. Ryzykiem jest, więc osiągnięcie wyniku gorszego niż zakładany, jak i równiej lepszego. Miarami mierzącymi takie ryzyko są miary dyspersji stosowane powszechnie w statystyce. N...

Przykłdowy model ekonometryczny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1106

Przykładowy model ekonometryczny Sebastian Michalski 1 Spis treści 1 Postać modelu 1.1 Dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Graficzna prezentacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 2 Dobór

Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów ( są nimi między innymi pieniądze pochodzące ze sprzedaż...

Organizacja Rynku w UE- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Istota i przesłanki integracji regionalnej Istotą międzynarodowej integracji regionalnej wyraża się w dążeniach do scalania odrębnych dotąd gospodarek narodowych, ich struktur, systemów i mechanizmów funkcjonowania w jeden większy, wspólny organizm. Integracja ta stanowi proces stopniowej eliminac...

Analiza macierzy współczynników korelacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Ekonometria - ćwiczenia I. Zadanie 1. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie: Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł], X1t - zatrudnienie [tys. osób], X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł], X3t - czas przes...

Ekonometria - zagadnienia do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1029

1 Podstawowe cele ekonometrii to: -cel poznawczy- poznanie mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych -cel predyktywny- przewidywanie dalszego przebiegu tych zjawisk -cel decyzyjny- wpływanie na dalszy przebieg zjawisk ekonomicznych 2 Model ekonometryczny to podstawowe narzędzie badawcze...

Metoda wskaźników pojemności informacyjnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2030

C. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Dana relacja R(Yt, X1t, … Xkt), zdefiniujmy wszystkie podzbiory zbioru { X1t, … Xkt}, ich liczba jest równa L = 2k - 1. Definiujemy wskaźnik pojemności indywidualnej zmiennych: ml Hlj = rj2 / (1 + Σ [rij]) (l = 1,…,L, j = 1,…,mi) i = 1 i≠j gdzie l oz...

Obliczanie metodą najmniejszych kwadratów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów Postać modelu liniowego o k zmiennych objaśniających: Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + ... + αkXkt + ξt. Funkcja kryterium dopasowania modelu do danych empirycz...

Szacowanie zmiennych do modelu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 462

Ćwiczenia 5. MICROFIT - opis narzędzia. Zadanie. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie: Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł], X1t - zatrudnienie [tys. osób], X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł], X3t - czas przestoju maszyn [l. dni], X4t - nakłady inwestyc...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

Ćwiczenia - przykład II weryfikacji modelu ekonometrycznego Podejmując trud budowy modelu ekonometrycznego doznajemy krańcowo różnych doznań, bowiem powszechnie niechętny wśród studentów sąd o ekonometrii, ustępuje wówczas, gdy po przełamaniu uprzedzeń, stwierdzamy, że o sukcesie decyduje znajomość...