Dr Henryk Czubek

Bilans płatniczy i wymiana miedzynarodowa - gospodarka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta Otwartość gospodarki — zjawisko dawno znane Wiele dawnych społeczeństw miało charakter autarkiczny — ich gospodarki były samowystarczalne. Polegając tylko na sobie bardzo, rzadko wchodziły w wymianę z innymi społeczeństwami. Oczywiście n iektóre dobra mogły ...

Międzynarodowy fundusz walutowy - Organy MFW

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny....

Rozliczenia międzynarodowe - kompensata towarowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1876

I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą b...

Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1428

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym: - liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin) - położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami - samowystarczalność. Wymiar potęgi określa gospodarka....