Dr Helena Żukowska

note /search

Pojęcia z podstaw rachunkowości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1456

RACHUNKOWOŚĆ- system ewidencyjno* - sprawozdawczy**. System zapamiętywania zdarzeń na kontach bankowych. *system rejestrowania zdarzeń (tylko operacji), które zachodzą w przedsiębiorstwie, a mają wpływ na jego majątek (środki trwałe, należności...) **sprawozdanie składa się z: bilansu, rachunku zy...