Dr Helena Ostrowicka-Miszewska

note /search

Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 7371

...Geneza procesów wychowania i kształcenia jako praktyki społecznej (dwa wątki): 1. Wątek biologiczno-pielęgnacyjny a. Prokreacja i opieka nad potomstwem (czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze; więź empatyczna matki z dzieckiem) 2. Wątki społeczno-kulturowe a. Konieczność budowania więzi spo...

Pojęcia

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 6860

Pedagogika w znaczeniu współczesnym - w zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny pedagogika jest definiowana jako dyscyplina naukowa (lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej – ...

Doktryny pedagogiczne -Helena Ostrowicka -wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Pedagogika
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 25277

Cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania zmienności w myśleniu o wychowaniu i kształceniu. Doktryna pedagogiczna jest formą paradygmatu edukacyjnego(pedagogii) Ideologia edukacyjna- -idee i poglady osób, grup, klas społecznych czy całych narodów na temat edukacji, wyrażające ich interesy -podstawa r...

Doktryny pedagogiczne - egzamin

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6783

Pytania na egzamin dotyczą zagadnień takich jak: doktryna pedagogiczna, determinanty postępu w myśli oświecenia, empiryczne ujęcie badań, klasy społeczne, ideał wychowawczy greckiej paidei, modele wychowania. DOKTRYNY PEDAGOGICZNE EGZAMIN Test 3 Co to jest doktryna pedagogiczna. Metoda majeut...