Dr Helena Kurek

Podstawy rachunkowości - struktury i zasady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Helena Kurek
  • Rachunkowość
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 5565

Dokument ma 34 strony i porusza zagadnienia takie jak: struktura rachunkowości: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, zasady rachunkowości: zasada pomiaru pieniężnego, zasada podmiotowości, zasada kontynuacji działania, zasada kosztu historycznego, zasada dualizmu ...

Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Helena Kurek
  • Rachunkowość
Pobrań: 5460
Wyświetleń: 14112

Rachunkowość- teoria i praktyka podziałów ekonomicznych np.: przychody, koszty, straty i zyski, kapitały, majątek, wynik finansowyStruktura rachunkowości:Finansowa- 1) Księgowość- zapis danych. 2) Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek ...