Dr Helena Krupski - strona 3

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

- podkreslic rzeki tworzace delty  -   a) deltę -Amazonka -Wołga -Nil -Rodan -Dunaj -Niger -Wisła -Missisipi -Leny - huang-he -redy -Łaby   Wymienić Organezy hercynska- Europa : Harz Sudety Masyw Centralny Góry Iberyjskie Azja : Ural Tienszan Ameryka Północna :

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

1) W jakich warunkach powstają delty ? Delta- nagromadzenie osadów u ujścia rzek do morza lub jeziora , przypominające kształtem literę delta . Większość delt znajduje się pod wodą   , część wystaje na powierzchnię , tworząc przeszkodę dla rzeki i powoduje jej rozgałęzianie . Delty tworzą się tylko...

Kolokwium - rzeki, morza, lodowce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

RZEKI Masa i prędkość rzeki tworzy energię pozwalającą wykonać pracę. Praca geologiczna rzeki polega   na:    a)  erodowaniu (niszcząca praca rzeki     b)  transportowaniu     c)  osadzaniu transportowanego materiału.  NISZCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ RZEK Erodowanie - niszcząca praca rz. Niesiony materiał je...

Geologia-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

  1  WYKŁAD 1   Jedną  z  nauk  przyrodniczych    zajmujących  się  badaniem  Ziemi  jest   GEOLOGIA    (z grec.) ge – Ziemia, logos – słowo.   Geologia bada głównie zewnętrzne sfery Ziemi – przede wszystkim  litosferę (skorupa  ziemska i górny płaszcz).    Przedmiotem badań geologii jest budowa,...

Czas geologiczny-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

  1 CZAS GEOLOGICZNY    Powstanie Ziemi  Mechanizm powstania układu słonecznego nie jest wyjaśniony i wiąŜe się z teoriami  dotyczącymi powstania wszechświata.   „Wielki wybuch” uznawany przez współczesną kosmologię za najbardziej  prawdop...

Budowa Ziemi-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

  1 BUDOWA ZIEMI  Budowa globu  Promień równikowy 6378,24 km  Promień biegunowy 6356,86 km  RóŜnica                        21,38 km    Bezpośrednie  dane  o  budowie    Ziemi  pochodzą  tylko  z  przypowierzchniowej  warstwy. Najgłębsze na świecie kopalnie to kopalnie złota w RPA:  - Savuka – 377...

Stan termiczny Ziemi-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

  1 STAN TERMICZNY ZIEMI  Ziemia ma  zewn ę trzne i wewn ę trzne  ź ródło ciepła .  ciepło  zewn ę trzne :    promienie  słoneczne.  Źródłem  energii  promieniowanej  przez  Słońce  są  reakcje  termojądrowe  przemiany  wodoru  w hel,  zachodzące  w jego  wnętrzu.  Ciepło  słoneczne  przenika  w ...

Tektonika płyt-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

  1 TEKTONIKA PŁYT    Teoria  tektoniki  płyt  przyjmuje,  Ŝe  litosfera  nie  jest  ciągła,  lecz  składa  się  z  kilkunastu  sztywnych  płyt  tektonicznych  zwanych  teŜ  krami,  które  przemieszczają  się  po  plastycznej  astenosferz...

Elementy tektoniki-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

  1  Elementy tektoniki    Tektonika   jest  działem  geologii  zajmującym  się  budową  skorupy  ziemskiej  oraz  przyczynami,  przebiegiem i skutkami procesów prowadzących do jej deformacji.  Ogół  procesów  prowadzących  do  mechanicznych  odkształceń  skorupy  ziemskiej  zwany  jest  diastrof...

Niszcząca i twórcza działalność lodowca

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

NISZCZĄCA I TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ LODOWCA Żeby powstał lodowiec potrzebny jest klimat polarny z opadami śniegu, których duże  nagromadzenie prowadzi do tworzenia się firnu, który następnie przekształca się w lód. Podczas plejstocenu(trwającego ~ 2mln lat) lądolód, sięgający od Wysp Brytyjskich aż po ...