Dr Helena Bogumiła Dudycz

note /search

Finanse przedsiębiorstw - opracowane zagdanienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1484

Przykładowe zadanie egzaminacyjne z przedmiotu Finanse przedsiębiorstwa Tab. 1. Dane do zadań Wyszczególnienie t t+1 Kapitał własny 14 000 14 000 Kapitał obcy 11 000 16 000 Przychody operacyjne netto 22 400 29 000 Koszty operacyjne 18 600 24 200 koszt kapitału obcego 14% 17% EBIT...

Próg rentowności i dźwignia operacyjna - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Próg rentowności i dźwignia operacyjna Zad. 1 Spółka poniosła koszty ogólne 100 000 zł w ciągu roku. Koszty bezpośrednie i zmienne koszty pośrednie wynoszą razem 2 zł na jednostkę produktu, natomiast roczne zdolności wytwórcze zakładu wynoszą 50 000 sztuk. Wyrób gotowy sprzedawany jest za 6 zł....

Finanse przedsiębiorstw - pytania kontrolne

  • Politechnika Wrocławska
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876

PYTANIA I ZADANIA KONTROLNE Temat: Analiza koszt - produkcja - zysk PYTANIA KONTROLNE Co to jest wykres progu rentowności? Jakie informacje są potrzebne, aby skonstruować wykres progu rentowności? Co oznacza pojęcie „próg rentowności”? Jakie założenia przyjmuje się zwykle przy sporządzaniu wyk...

Dźwignia finansowa - zadania

  • Politechnika Wrocławska
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3906

Lista 2 - dźwignia finansowa Zad. 1. W pewnej spółce kapitał całkowity wynosi 450 000 zł. Policz: a) przy jakim minimalnym poziomie EBIT-u zastosowanie kapitału obcego o stopie równej 20% wywoła pozytywny efekt dźwigni finansowej, ...