Dr Halina Wierzbińska

Prawo pracy - rozwiązany test

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Halina Wierzbińska
  • Prawo pracy
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 6741

...W czasie trwania umowy na czas określony: a. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę b. Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pra...