Dr Halina Wierzbińska

note /search

Prawo pracy - rozwiązany test

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo pracy
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 7616

...W czasie trwania umowy na czas określony: a. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę b. Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pra...