Dr Halina Soczówka

note /search

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2219

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gospodarczej   Metody badawcze w rachunkowości W rachunkowości wykorzystuje się metodę bilansową. Oznacza sposób rozumowania polegający na podwójnym podejściu do rozpatrywanych zjawisk. W rachunkowości metoda bilansowa oznacza rozpatrywanie działalnośc...

Koszty działalności jednostek organizacyjnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1708

Koszty działalności jednostek organizacyjnych   Koszty są przedmiotem rachunku kosztów , a rachunek kosztów stanowi bardzo ważną część i rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej   Koszty działalności - równowartość z...

Operacje gospodarcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3213

Operacje gospodarcze   Operacje gospodarcze - udokumentowane, wyrażone wartościowo zdarzenia gospodarcze, które wywierają wpływ na składniki bilansu, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa. Cechy konieczne operacji gospodarczych: Muszą być utrwalone w odpowiednim dowodzie księgowym Muszą...

Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 4263

Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości   Rachunkowość - uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty działalności podmiotów i jest podstawą podejmowania decyzji gospodarczych.   Uniwersalność rachunkowości wyraża się w możliwości j...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1288

Wynik finansowy jednostki gospodarczej Wynik finansowy - ostateczny rezultat działalności przedsiębiorstwa, który jest wyrażony wartościowo i dotyczy wyznaczonego okresu czasu. Wyrażamy go w postaci pieniężnej. Wynik ten może wystąpić w postaci wielkości dodatniej (zysku), bądź w wielkości ujemn...