Dr hab. prof. UP Andrzej Skoczowski

note /search

Fizjologia roślin

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 8407

Czerwiński "Fizjologia roślin"). Dokument ma 16 stron. Notatka podzielona na mniejsze działy zawierające informacje o: - czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin (czynniki biotyczne i abiotyczne) - fotosyntezie (m.in. liść jako organ fotosyntezy, budowa i rozmieszczenie chloropl...