Dr hab. Zdzisław Galicki - strona 2

note /search

Polska w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

POLSKA W ONZ Stanowisko PL w PC w ostatnich 20, 30 latach zmieniło się , inny był stosunek PRL do PC. Nie było wtedy terminu PC natomiast były Prawa Obywatelskie które mają 8 rozdział w Konstytucji z 1952. Mowa tam o obowiązkach i prawach obywateli PRL (główny nacisk na społeczne) np: - nakaz prz...

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Prawa człowieka w ONZ Cz. I Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 r. Cztery wolności (Prezydent Roosevelt) Wolność słowa Wolność wyznania Wolność od strachu Wolność od głodu Karta Narodów Zjednoczonych 26 czerwca 1945 r. My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od ...

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala Motywy zaangażowania państw na rzecz praw człowieka. pozycja jednostki w stosunkach międzynarodowych prawo międzynarodowe uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych procesy demokratyzacji na świecie prawa człowieka i ...

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I Rada Europy powstała w 1949 r. • 47 państw, • aplikacja Białoruś • status obserwatora: Watykan, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Meksyk, • siedziba - Strasburg Państwa członkowskie Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzego...

Rada Europy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

PC w RADZIE EUROPY System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole ich r...

Europejska Karta Społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1414

Rada Europy Europejska Karta Społeczna Turyn, 18 października 1961 r. Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej, Strasburg, 1988 r. Protokół zmieniający Europejską Kartę Społeczną, Turyn, 1991 r. Protokół dodatkowy ...

Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1624

Regionalne systemy ochrony praw człowieka System międzyamerykański Międzyamerykański system rozwinął się w ramach Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) Na wzór systemu Rady Europy Międzyamerykańska Komisja Praw Człowiek...

Agencja Praw Podstawowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Agencja Praw Podstawowych Decyzję o jej utworzeniu podjęto w 2003 r. Odbyto konsultacje z państwami członkowskimi: Czy agencja powinna posiadać kompetencje w zakresie procedury przewidzianej w art. 7 TUE? Czy agencja powinna posiadać kompetencje do rozpatrywania skarg indywidualnych? Czy agencj...

Organizacja Narodów Zjednoczonych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

ONZ Zgromadzenie Ogólne Rada Bezpieczeństwa Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) Sekretariat (Sekretarz Generalny) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (spory między państwami; w niewielkim stopniu z prawami...