Dr hab. Zdzisław Galicki

note /search

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1323

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Rzym 4 listopada 1950 Weszła w życie w 1953 po 10 ratyfikacjach - jest to `serce' RE i kluczowa rzecz dla europejskiej ochrony PC Państwa wciąż przyjmują nowe protokoły i obecnie jest ich 14 (po to aby aktualizować) Polska p...

Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1953

Wykład - dr Agnieszka Bieńczyk - Missala Europejski System Ochrony Praw Człowieka Prawa człowieka: Prawa człowieka możemy definiować przez opis, np. przynależą każdemu człowiekowi, czyli równość, wolność, itd. Możemy definiować je jako przedmiot prawa międzynarodowego i krajowego. System ochrony...

Religia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

RELIGIA Religie (wszystkie) odnosiły się do PC (choć nie posługiwały się tym terminem) , mówiły o odpowiedzialności za innych i o moralności, oraz nie zadawaniu krzywdy. Hinduizm (głównie kwestie moralne) - Konieczność moralnego zachowania - nie zadawanie krzywdy innym - pomoc w potrzebie, zwła...

Prawa człowieka a misje OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

PRAWA CZŁOWIEKA A MISJE OBWE Władze Polski uznały, że przyjęcie Aktu Końcowego KBWE oznaczało ostateczne zamknięcie okresu powojennego w Europie i otwarcie nowych perspektyw dla przyjaznej współpracy wszystkich państw uczestniczących w konferencji. Propozycje Polski 1) PL w KBWE to 1992 Jednolity A...

Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3381

Międzynarodowe Prawo Humanitarne = Prawo wojenne = Prawo konfliktów zbrojnych Dział prawa międzynarodowego publicznego MPH Międzynarodowe reguły, ustanowione przez konwencje lub zwyczaj, których celem jest rozwiązanie problemów humanitarnych powstałych w wyniku międzynarodowych lub niemiędzynarodo...

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Największa organizacja regionalna 56 państw uczestniczących Państwa Ameryki Północnej, Europy, Kaukazu, Azji Środkowej, Rosja Państwa uczestniczące Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, B...

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

PRAWA CZŁOWIEKA W ONZ - system NZ uniwersalny pod względem terytorium, każdy kraj podpisał przynajmniej jedną umowa dot.PC Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 (Roosevelt 4 wolności) - wolność słowa - wolność wyznania - wolność od strachu - wolność od głosu Roosevelt je sformułował i zostały uwzg...

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1498

POWSZECHNA DEKLARACJA PC (Paryż 1948) - jej opracowanie to było pierwsze zadanie Komisji PC Przewodnicząca Eleonora Roosevelt (w grupie roboczej z 1946 było 9 członków m.in. R.Cassin, P.C.Chang, Ch.Malik, H.G.Wells), była pierwszym przewodniczącym grupy pracującej nad dokumentem. Deklaracja a nie t...

Prawa człowieka w polityce zagranicznej UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

PC W POLITYCE ZAGRANICZNEJ UE I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH MOTYWY ZAANGAŻOWANIA PAŃSTWA NA RZECZ PC Pozycja jednostki w SM Prawo międzynarodowe - stwarza obowiązki dla państw w polityce zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej np. Konwencja o zapobieganiu tyranii i ludobójstwa, czy Wiedeńska Deklaracja PC ...

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz UE postrzega jest jako aktor SM któremu zależy na promocji PC również na zewnątrz (jeden z celów WPZiB umieszczonych w TUE). Zaangażowanie odbywało się ewolucyjnie, przed wpzib, w latach 70 i 80 pierwszy raz wykorzystano instrumenty dyplomatyczne na r...