Dr hab. Zdzisław Dywan - strona 2

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów sieciowych coraz większe zainteresowanie budzą różne mechanizmy mające na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa systemów. Jednym z takich mechanizmów jest zapora sieciowa (ang. firewall). Omówione zost...

Ochrona zasobów informatycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Ochrona zasobów informatycznych Podejście kompleksowe - prawidłowość zabezpieczeń wymaga, aby chronić wszystkie zasoby Zabezpieczenie SI - element zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, dotyczący ochrony samej infrastruktury, jak i informacji przed rozmyślnym, celowym lub przyp...

Ograniczenia uprawnień użytkowników systemu Windows

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

System Windows pozwala na wprowadzenie licznych ograniczeń, będących jednym z zabezpieczeń przed zmianami w jego konfiguracji. Jest to szczególnie ważne gdy z komputera korzysta wielu użytkowników, którzy dokonując zmian mogą przyczynić się do nieprawidłowego działania całego systemu. Ograniczenia t...

Piractwo komputerowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Piractwo komputerowe Do przełomu XIX i XX wieku pojęcie ochrony własności przez prawo karne odnosiło się do rzeczy materialnych - nieruchomości i ruchomości. XX wiek wypracował środki ochrony wartości, takich jak wierzytelności, akcje i prawa inwestycyjne. Jednak dopiero przed kilkunastu laty ochro...

Projekt z języka programowania C++- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Projekt z języka programowania obiektowego VISUAL C++ Treść zadania: Napisz program umożliwiający wprowadzenie określonej liczby studentów (nazwisko, imię, rok studiów, ocena zaliczeniowa). W kolejnym okienku powinny pojawiać się dane o wprowadzonej grupie: średnia ocen grupy, dane studenta o naj...

Protokół SMPT- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Protokół SMTP 1. Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) W czasach gdy pojawiły się pierwsze sieci komputerowe miały one służyć przede wszystkim do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Bardzo szybko powstały normy ...

Relacyjne bazy danych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

RELACYJNE BAZY DANYCH Historyczny rozwój logicznych modeli baz danych Model hierarchiczny Najstarszy Struktura drzewiasta, jeden rekord główny (korzeń). Każdy rekord musiał być podrzędny tylko wobec jednego rekordu, ale sam mógł mieć dowolną ilość rekordów podrzędnych. Dostęp do danych zawsze o...

Windows NT server- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Windows NT Server - sieciowy system operacyjny Historia sieciowych systemów operacyjnych W ciągu ostatnich 40 lat sieci komputerowe ulegały wielu zmianom. Począwszy od utworzenia połączeń prymitywnych terminali z systemami main...

Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

MVNO - Wirtualni operatorzy komórkowi     Jeszcze do niedawna rozpoczęcie działalności w sektorze telefonii komórkowej wiązało się z ogromnymi inwestycjami. Trzej polscy operatorzy cyfrowej telefonii najpierw uzyskali koncesje, nastę...

Model OSI- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Czytając książki dotyczące zagadnień sieciowych, można odnieść wrażenie, że prawie każda z nich (patrz rysunek 1)rozpoczyna się opisem modelu łączenia systemów otwartych. Czyli modelu OSI (ang. Open Systems Interconnect). Nie dzieje się tak bez po...