Dr hab. Zdzisław Dywan

note /search

Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym- opracowani...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Czynniki ograniczające proces informatyzacji Mogą dotyczyć wielu obszarów: stanu infrastruktury technicznej w urzędzie (przestarzała infrastruktura techniczna, telekomunikacyjna) poziomu rozwoju społecznego (brak umiejętności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi) możliwości finansowa...

Usługa elektroniczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Usługa elektroniczna Szereg funkcji jakie w stosunku do swego społeczeństwa spełnia państwo, ma istotne znaczenie we właściwym wdrażaniu idei społeczeństwa informacyjnego. Chodzi głównie o funkcje: ochronną - zapewnienie obywat...

Etapy projektowania bazy danych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

WAŻNE WSKAZÓWKI PRZYDATNE W PROCESIE TWORZENIA BAZY DANYCH Etapy projektowania bazy danych, to: zdefiniowanie BD, w tym określenie: celu, któremu ma służyć baza danych i zadań które ma realizować, b) danych WE, funkcji przetwarzania danych i danych WY. budowa struktury BD: określenie tabel, kt...

Konfiguracja sieci komputerowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Świat sieci Niniejszym wstępem rozpoczynam cykl artykułów: "Technika sieci" - znajdziesz tu pełny przegląd wszelkich najpopularniejszych technologii sieciowych, opisy różnych urządzeń usprawniających działanie sieci, opis sieci od strony teoretycznej. Cykl artykułów jest oparty na artyku...

Lokalne sieci komputerowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

„Lokalne sieci komputerowe” Karta sieciowa (zdj.1,2) - to płytka drukowana, instalowana w wolnym gnieździe magistrali komputera. Składa się z kontrolera LAN, transformatora złącza sieciowego RJ-45 i\lub BNC, pamięci EEPROM oraz opcjonalnie ...

Kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Kody Kreskowe UCC/EAN-128 1 Wstęp W obecnych czasach globalizacji informacji pojawiła się potrzeba używania symboliki kodów kreskowych, w której można by zapisywać informacje o strukturze i zawartości zrozumiałej na całym świecie. Wymagania ...

Charakterystyka pamięci RAM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NA TEMAT PAMIĘCI RAM Pamięć jest tymczasowym nośnikiem danych, muszą się w niej znajdować wszystkie programy i dane przetwarzane w danej chwili przez procesor komputera. Pamięć jest nośnikiem tymczasowym, ponieważ wszystkie dane i programy pozostaną w niej tylko do momentu wył...

Drukarki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

1. Definicja drukarki. Drukarka jest to komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku. Ze względu na technikę druku można wyróżnić drukarki: uderzeniowe i bezuderzeniowe. 2. Drukarki uderzeniowe. W...

Dysk twardy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

1. Historia. Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku - już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne komputery korzystały z pamięci zbudowanej z lam...

Jak wykorzystywane są komputery w firmie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Jak wykorzystywane są komputery w przedsiębiorstwie? Ogólnie rzecz ujmując komputery mogą być wykorzystywane do wszystkich czynności przedsiębiorstwa takich jak planowanie, gospodarowanie zasobami materiałowymi i informacyjnymi, logistyka, oraz sterowanie procesami technologicznymi. Mogą być one wy...