Dr hab. Włodzimierz Rychel

Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych

  • Politechnika Śląska
  • dr hab. Włodzimierz Rychel
  • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych. Zabawy i gry ruchowe, dzięki wielkiemu bogactwu ruchowemu są podstawowym środkiem WF, wszechstronnie oddziałują na ustrój przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej

Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi

  • Politechnika Śląska
  • dr hab. Włodzimierz Rychel
  • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1547

1) Jaką rolę odgrywają zabawy i gry ruchowe w wychowaniu umysłowym? Zasadniczym środkiem wychowania umysłowego jest nauka. - pomagają ukształtowanie cechy: uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp. - te zaś sprzyjają w osiąganiu odpowiednich wyników w nauce. - wpływają...