Dr hab. Witold Rosicki

note /search

Atmosferyczny aerozol

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

ATMOSFERYCZNY AEROZOL-  CHARAKTERYSTYKI              Transport mineralnego pyłu i Ŝelaza do środowiska morskiego            Procesy atmosferycznej depozycji          Przykładowe obrazy cząstek pyłu o średnicach w zakresie 2-20 µm.              Globalna depozycja pyłu do światowego oceanu         ...

Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powier...

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych  filmów powierzchni morza        Sposób pobierania filmów powierzchniowych (rodzaj wycinania powierzchniowej warstwy)                                     Schemat  układu  do  pozyskiwania  filmu  powierzchniowego .  Na  przekroju  poprzeczn...

Ciało stałe - ciecz. Energia powierzchniowa - kąt kontaktu

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

CIAŁO STAŁE-CIECZ. ENERGIA POWIERZCHNIOWA    Kąt kontaktu ciało stałe-ciecz. Statyczny i dynamiczny kąt kontaktu    R-nie Younga- Dupre    Współczynnik zwilŜania  SLS  jest równy pracy rozpościerania  WS  i  wynika z róŜnicy napięć  powierzchniowych i międzyfazowych.    SLS= γSV- γSL- γLV    γSV = ...

Elektrostatyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316

Wykład „PODSTAWY  FIZYKI”  rok akademicki 2009/2010,  semestr letni      I   Rok  kierunek PRZYRODA    Prowadzący: prof. UG, dr hab. Stanisław J. POGORZELSKI    P R O G R A M      CZĘŚĆ  II    ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    11. Elektryczność sta...

EP3-BAM - Brochure

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

EP³-BAM  Brewster Angle Microscopy  EP³-BAM: the latest member of the BAM family  Since its first presentation at the LB 6 in Paris, Brewster Angle Microscopy (BAM) has been established as a  worldwide standard technique for the investigation of ultra-thin organic films. Nanofilm's BAM1 was the f...

Kinematyka ciała doskonale sztywnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

                      Uwaga:   prędkość bezwzględna nie ma sensu fizycznego ale przyspieszenie TAK (jej  pochodna czasowa)                       Niezmiennik      transformacji Lorenza- długość 4-ro wektora energii-pędu  E 2= c2p2 + E 0 2   ;  E= E k + moc 2  ;     E, E k – energie całkowita, kine...

Wielkości fizyczne i oddziałowywanie

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

I    Rok           PRZYRODA   – PODSTAWY FIZYKI           rok 2009/2010    prof. UG, dr hab. Stanisław Pogorzelski ( 45 wykł. + 30  ćw.)      PROGRAM: 1.  Wielkości fizyczne ich jednostki w układzie SI. Wielkości skalarne i  wektorowe w fizyce. Kinematyka: ruch prostoliniowy, zmienny i po okr ęgu...

Fundamentalne długości i liczby

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stała struktura subtelnej, Długość grawitacyjna, Zasada równoważności masy bezwładnej i masy grawitacyjnej, Masa grawitacyjna fotonów, Rodzaje przepływu płynów....