Dr hab. Wiesław Niedbalski

note /search

Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie

  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3395

Zespół 4 WNiG Grupa: 9 Wytrzymałość materiałów ćwiczenia laboratoryjne. Data wykonania 28.04.2003 Ćwiczenie nr 1 Temat: Próba statyczna rozciągania metali Data oddania 12.05.2003 Data zalicz. Ocena 1.Cel ćwiczenia: Próbę statyczną rozciągania wykonujemy w wytrzymałościowych i plas...

Sprawozdanie - wytrzymałość materiałów ćwiczeń

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3122

Zespół 4 WNiG Grupa: 9 Wytrzymałość materiałów ćwiczenia laboratoryjne. Data wykonania 28.04.2003 Ćwiczenie nr 1 Temat: Próba statyczna rozciągania metali Data oddania 12.05.2003 Data zalicz. Ocena 1.Cel ćwiczenia: Próbę statyczną rozciągania wykonujemy w wytrzymałościowych i plas...

Środki ciężkości

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2513

Środki ciężkości- środkiem ciężkości bryły materialnej nazywamy graniczne położenie środka sił równoległych, które są środkiem ciężkości poszczególnych cząstek bryły przy założeniu, że każdy wymiar cząstki bryły dąży do zera. Dla takiego układu środki ciężkości wyznaczamy ze wzorów: Jeżeli analizo...

Rodzaje sił

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Rodzaje sił. Wszystkie siły przyłożone do poszczególnych brył lub punktów materialnych układu możemy podzielić na: Siły zewnętrzne- siły będące przyłożone do poszczególnych brył układu pochodzące od brył nie wchodzących w skład rozpatrywanego układu. W umowny sposób siły te można podzielić na: siły ...