Dr hab. Wanda Zagórska

note /search

Rozwój człowieka dorosłego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1134

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Rozwój człowieka dorosłego, Prekursorzy paradygmatu life-span Dwie tradycje uprawiania psychologii rozwoju Rozwój w dorosłości: Zagadnienia podstawowe Czynniki rozwoju w ciągu życia Klasyfik...

Fazy przejścia na emeryturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2688

Wykład 10. FAZY PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ Według Atchleya PRZEJŚCIE KONIEC ROLI FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA ODDA- PRZEDE- MIESIĄCA ROZCZA- ZMIANY STABI- KOŃCOWA LONA MERYTAL- MIODO- ROWANIA KIERUN- LIZACJI NA WEGO KU OKRES OKRES PO PRZEJŚCIU NA PRZED EMERYTURĘ EMERYTURĄ TEORIA ERIKSONA: PÓŹN...

Koncepcja rozwoju w psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

Wykład 1. Koncepcja rozwoju w psychologii Rozwój a różne nauki Filogeneza: rozwój gatunków; Antropogeneza: rozwój historyczny człowieka; ONTOGENEZA: rozwój indywidualny człowieka w toku jego życia osobniczego - przedmiot zainteresowania psyc...

Narodziny i noworodek-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

Wykład 3. NARODZINY I NOWORODEK SYGNAŁY ZAPOWIADAJĄCE PORÓD - Odczucie zmniejszania się obciążenia (opuszczenie się lub obniżenie się brzucha) - około 10 dni przed porodem; - Skurcze przepowiadające („pozorna akcja porodowa”) - nieregularne i bolesne skurcze w brzuchu, ale bez zmian w szyjce macic...

Okres dorastania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Wykład 7. OKRES DORASTANIA I WCZESNA DOROSŁOŚĆ Teoria S.Freuda rozwoju psychoseksualnego 1. Stadium oralne (0 - 1;6) 2. Stadium analne (1;6 - 3;0) 3. Stadium falliczne (3;0 - 5;0) 4. Okres latencji (6;0 - 11;0) 5. Stadium genitalne (okres dorastania) PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PSYCHOSPOŁECZNEGO...

Okres prenatalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1750

Wykład 2. OKRES PRENATALNY OD POCZĘCIA DO NARODZIN CECHY ŻYCIA DZIECKA W OKRESIE PRENATALNYM 1. DYNAMICZNOŚĆ I ADAPTABILNOŚĆ A) od jednej komórki - do wysoko wyspecjalizowanego organizmu (12 miliardów komórek w mózgu, 10 bilionów komórek nerwowych); B) masa ciała powiększa się 10-11 milionów razy ...

Pionizacja ciała-motoryka duża i mała

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

Wykład 4. Pionizacja ciała; motoryka duża i mała; Uspołecznienie kifoza lordoza szyjna 3-4 m.ż. lordoza lędźwiowa 9-12 m.ż. Etapy pionizacji 2 m.ż. - unoszenie głowy w leżeniu na brzuchu 3 - 4 m.ż. - unoszenie głowy z podpieraniem się rękoma 5 m.ż. - siedzenie z podtrzymywaniem 7 - 9 m.ż. - swob...

Rozwój moralny dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

Wykład 6. ROZWÓJ MORALNY DZIECKA ROZUMOWANIE MORALNE - KONCPECJA J. PIAGETA Dwa nurty badań nad rozwojem moralnym: 1. Postępowanie moralne - zachowania dzieci w sytuacjach moralnych (jak dzieci postępują - dlaczego kradną, dlaczego współdziałają) 2. Rozumowanie moralne - znajomość, rozumienie pro...

Rozwój w średniej dorosłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Wykład 9. ROZWÓJ W ŚREDNIEJ DOROSŁOŚCI TEORIA STRUKTURY ŻYCIA DANIELA J. LEVINSONA 1. Era przeddorosłości (dzieciństwo i dorastanie) - od poczęcia do około 22 roku życia; 2. Era wczesnej dorosłości (dojrzałości) - od 17 do 45 roku życia; 3. Era średniej dorosłości (wieku średniego) - od 40 do 65...

Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1778

Wykład 5.TEORIA J.PIAGETA ROZWÓJ POZNAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA - INTELIGENCJA - ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO OTOCZENIA - ROZWÓJ INTELEKTUALNY - ADAPTACJA STRUKTUR POZNAWCZYCH (SCHEMATÓW I OPERACJI) DO WYMAGAŃ ŚRODOWISKA 1. SCHEMAT - WEWNĘTRZNA REPREZENTACJA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI FIZYCZNYCH I UMY...