Dr hab. Waldemar Budner

note /search

Demografia - opisywanie ludzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

Demografia - (demos-lud, grapho-opisuję)-opisywanie ludzi. Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Zajmuje się ona analityczno- statystycznym opisem zmian w stanie liczebnym i strukturze ludności oraz wydarzeniami, ktore zmiany te wywołują. Obejmuje ona: 1) stan liczebny ludności ( Łódź z maja 2...

Geografia polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2590

PRZESTRZEŃ GEOPOLITYCZNA PAŃSTWO: TERYTORIUM; LUDNOŚĆ SUWERENNA WŁADZA PAŃSTWOWA TERYTORIUM - obszar wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności, określony granicą. T. obejmuje: Powierzchnię ziemi + wody wewnętrzne + wnętrze ziemi,

Integracja międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

opracowanie W. Budner 2006 Integracja międzynarodowa proces łączenia się państw lub zespalania gospodarek narodowych, w rezultacie którego tworzą się nowe organizmy polityczne i gospodarcze. Dążenia integracyjne zachodzą w sferze gospodarczej, polit ycznej i militarnej (również w wybranych dzied...

Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni Wpływ człowieka na rozwój gospodarczy obszaru zależy głownie od : liczby ludności i jej wzrostu rozmieszczenia ludności struktury ludności (wg cech demograficznych, ekonomicznych, społeczno - kulturowych) Teoria przejścia demograficznego (trans...

Nierwnomierność poziomu rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

NIERÓWNOMIERNOŚĆ POZIOMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO wynika z: nierównomiernego rozmieszczenia i dostępności bogactw mineralnych, siły roboczej (wielkość i jakość), zasobów kapitałowych, dostępności do technologii, warunków geograficznych, histo-rycznych, politycznych, kulturowych. Siła ekonomiczn...

Paradygmat społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Przemysł - główny dział GN → dostarcza środków pracy wszystkim pozostałym działom; w którym wytwarza się produkty (w masowy sposób), przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Z punktu widzenia charakteru podział na: przemysł wydobywczy i przetwórczy. P - jest najmniej uzależniony od waru...

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1519

Tabela. Schemat różnic struktur społecznych Wymiar Struktury społeczne przedindustrialne przemysłowe postindustrialne Zasoby Sposób Technologia Cel surowce wydobycie pracochłonna gra przeciw naturze energia produkcja kapitałochłonna gra przeciwko naturze sztucznej informacja prz...

Przestrzeń geopolityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729

Państwo, terytorium państwa, granica państwa, naród, stolica państwa Państwo - terytorialna i suwerenna organizacja przymusu działająca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Cechami państwa są terytorium, ludność i suwerenna władza. ...

Region jako kategoria przestrzenności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330

Region jako kategoria przestrzenno - ekonomiczna Sposób pojmowania regionu : Region jako narzędzie badania (np. region statystyczny) Identyfikacja danych statystycznych Region jako przedmiot poznania (np. Wielkopolska) Wyniki badań Region jako narzędzie działania (np. Województwo) Charaktery...

Stolice państw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1393

Państwo Stolica Afganistan Kabul Albania Tirana Algieria Algier Andora Andora Angola Luanda Antigua i Barbuda Saint John's Arabia Saudyjska Rijad Argentyna Buenos Aires Armenia Erewan Australia Canberra Austria Wiedeń Azerbejdżan Baku Bahamy Nassau Bahrajn Manama Bangladesz Dhaka ...