Dr hab. Urszula Ornarowicz

note /search

Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

Zarządzanie(część IV)    Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji    Kultura  organizacyjna-   normy  społeczne  i  systemy  wartości  stymulujące  pracowników,  właściwy  klimat  organizacyjny,  sposób  zarządzania,  podzielane  znaczenia  i  symbole,  schematy  poznawcze,  wymogi  zachowan...

Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2310

Zarządzanie II    1.   Role menedżera  – Henry Mitzberg w 1975 wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:  a.  Role interpersonalne  i.  Reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na  zewnątrz organizacji  ii.  Przywódca – lider wyznaczający cele  iii.  Łącznik – osoba odpowia...

Koszty i zmiany w organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

7.  KOSZTY REORGANIZACJI    Witold Kieżun wskazuje następujące koszty reorganizacji:    koszty związane z przejściowym osłabieniem instytucji i przejściowym spadkiem  produkcji,    bezpośrednie koszty pieniężne,    koszty związane ze wzmożeniem nacisków,    koszty związane z zagrożeniem specj...

Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2513

WYKŁAD 1    Działani e – to celowe i świadome zachowanie człowieka w specyficznych warunkach (zbliża  podmiot do stanu dla niego korzystnego, pożądanego)  Rodzaje działań:   Autoteliczne  (działanie dla samego działania)  Heteroteliczne   (działanie  do  osiągnięcia  konkretnego  celu  znajdujące...