Dr hab. Teresa Liszcz

note /search

Forma i treść umowy o pracę

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 287
Wyświetleń: 917

Forma umowy o pracę -możemy mówić o formie ustnej i formie pisemnej -zasadniczo umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej (podpisać dokument, albo wymienić się dokumentami) -formę tę spełnia również przygotowane przez pracodawcę pismo angażujące -jeżeli jednak nie została zawarta na pi...

Funkcje i źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

Funkcje prawa pracy a) ochronna -jest to funkcja najważniejsza i najbardziej charakterystyczna -ma na celu uprzywilejowanie pracownika jako słabszej strony stosunku pracy -np. przepisy o BHP, o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o urlopach wypoczynkowych, zakaz zrzekania się wynagrodzenia prz...

Jednostronna zmiana warunków umownego stosunku pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Jednostronna zmiana warunków umownego stosunku pracy -jest to zmiana dokonywana przez pracodawcę bez zgody pracownika -odbywa się w interesie pracodawcy -dotyczy każdej umowy o pracę -zmiany są czasowe, a nie trwałe -zmiany są wprowadzane za pomocą polecenia pracodawcy -dotyczą one głównie war...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Godziwe wynagrodzenie za pracę dr Karol Łapiński Wynagrodzenie za pracę to zagadnienie wieloaspektowe i niezwykle ważne w wielu obszarach, w tym również w płaszczyźnie prawnej. Jego ustalenie przez strony stosunku pracy na odpowiednim poziomie jest istotne zarówno w aspekcie indywidualnym dla p...

Kodeks Pracy w systemie źródeł PP

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Kodeks Pracy w systemie źródeł PP Geneza Kodeksu Pracy -jest to główne źródło PP, lecz nie leży najwyżej w hierarchii -jest to kodeks indywidualnego PP, ale zawiera podstawowe zasady zbiorowego PP i regulacje układów zbiorowych pracy

Normy kolizyjne dla stosunków pracy i zasady prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 630

Normy kolizyjne dla stosunków pracy -zawiera je ustawa prawo prywatne międzynarodowe z 1965 roku -w razie kolizji norm różnych państw strony stosunku pracy w umowie o pracę, albo w porozumieniu mogą go poddać wybranemu PP -...

Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Obowiązki pracownika -jest nim świadczenie dla pracodawcy pod jego kierownictwem w ustalonym czasie i miejscu umówionej pracy a) aspekt ilościowy - obecność w pracy lub wykonywanie zadań -pozostawanie do dyspozycji oznacza wykonywanie pracy -jeżeli pracownik nie może jej wykonywać z przyczyn nie...

Obowiązki stron stosunku pracy obowiazki pracodawcy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 448

Obowiązki stron stosunku pracy -przeważnie obowiązkowi jednej strony odpowiada prawo podmiotowe drugiej strony -pracodawca ma również obowiązki, którym odpowiadają roszczenia pracowników i są nimi świadczenia na rzecz całej załogi -ma on również obowiązki wobec państwa -źródła praw i obowiązków ...

Piotr Szybka Urlop na żądanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, Piotr Szybka, MoPr 2011, Nr 8 Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie Piotr Szybka W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana problematyka związana z charakterem prawnym obowiązku pracodawcy udzielenia ...

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo pracy
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1442

Pojęcie i przedmiot prawa pracy Prawo pracy to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm prawnych, która zajmuje się pracą -i reguluje stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane z pracą -praca ta ma być dobrowolnie podporządkowana i świadczona przez jeden podmiot -na rzecz i na ryzyko drugiego ...