Dr hab. Teresa Kraśnicka

note /search

Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 8001

...I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU o Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu o Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca Zarządzanie = Kierowanie „Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych” M. P. Fol...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1169

Podstawy organizacji i zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Wykład 1 Zarządzanie=kierowanie „Sprawne zarzdzanie jest sztuka pracowania poprzez innych” M. P. Follett Zarzadzanie: Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji Motywowanie Kontrolowanie- działalnośc członków organizac...

Międzynarodowe systemy hotelarskie- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Podstawy organizacji i zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Wykład 3 Planowanie jako funkcja zarzadzania Planowanie: Definiowanie celów Wyznaczanie srodkow ich realizacji Ustalenie innych czynnikow osiągnięcia celów np. terminów Planowanie może być podstawowym instrumentem zarzadzani...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

Podstawy organizacji i zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Wykład 4 Przykład analizy strategicznej SWOT Nazwa metody jest okroninem S- jak strengths (silne strony organizacji) W- jak weaknesses (słabe strony) O- jak oportunities (szanse w otoczeniu) T- Etapy analizy strategicznej S...

Podstawy zarządzania 30 godzin

  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2051

Kierunek naukowego zarządzania Twórcy: F.W. Taylor, K. Adamiecki („ojcowie” naukowego zarządzania) oraz H.L. Grantt, H. Ford Dorobek naukowego zarządzania: naukowe metody badania pracy i procesów produkcyjnych system wynagrodzenia (np. system akordowy) graficzne metody planowania (pracy ...