Dr hab. Tadeusz Wallas

note /search

Współczesne systemy polityczne - wszytsko

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 8624
Wyświetleń: 15120

Notatka zawiera następujące zagadnienia: pojęcie systemu politycznego; istota, rodzaje i treść konstytucji; formy demokracji bezpośredniej; systemy wyborcze; istota, funkcje i typy partii politycznych, istota i typy systemów partyjnych; modele ustrojów współczesnego państwa; Zjednoczone Króle...