Dr hab. Tadeusz Ostrowski

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1834

Wstęp do psychologii zdrowia Zasadnicze nurty tematyczne wykładu tradycyjne i źródła psychologii zdrowia przedmiot i obszar psychologii zdrowia wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia wzór zachowania a stan zdrowia wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko ...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3766

...Zasadnicze nurty tematyczne wykładu - tradycje i źródła psychologii zdrowia - przedmiot i obszar psychologii zdrowia - wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia - wzór zachowania a stan zdrowia - wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko pracy, ro...

Schwarzer - Poczucie własnej skuteczności

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2828

RAFL SCHWARZER POCZUCIE WŁĄSNEJ SKUTECZNOŚCI W PODEJMOWANIU I KONTYNUACJI ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH. DOTYCHCZASOWE PODEJŚCIA TEORETYCZNE I NOWY MODEL. Artykuł zawiera krytyczną analizę czterech teorii: Teorii własnej skuteczności Modelu przekonań zdrowotnych Teorii planowanego zachowania Teorii mo...

Wzorce osobowości typ C, D

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2079

Osobowość typu C Systematyczne badania w tym obszarze podjęto dopiero w latach 30. ubiegłego wieku. Nawiązywały one do wyodrębnionych - w ramach psychosomatyki - dwóch nurtów. Jeden podkreślał rolę doświadczanych wydarzeń, szcze­gólnie o charakterze tra umatycznym, w rozwoju chorób somatycznych. ...

Wzorce osobowości typ A

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

KONCEPCJE WZORU ZACHOWANIA A I SPOSOBY JEGO POMIARU 1. Wzór zachowania A jako syndrom lub styl życia M. Friedman i R.H. Rosenman, koniec lat pięćdziesiątych. Zachowanie to angażuje jednostkę w zdobywaniu jak największej liczby celów w jak najkrótszym c zas ie. Ludzie ci mają tendencję do rywaliza...