Dr hab. Tadeusz Matynia

note /search

Proces technologiczny

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5586

1. Proces technologiczny-dobór fizykochemiczny reakcji chemicznych  Proces technologiczny Jest to zorganizowany zbiór procesów i operacji jednostkowych, w których surtowiec przetwarzany jest w produkt. Podczas tego procesu surowce ulegają przemianom fizycznym lub/i chemicznym. Przebieg procesu...

Skraplanie i retyfikacja powietrza- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3388

SKRAPLANIE I REKTYFIKACJA POWIETRZA Skład powietrza • ok. 99% - azot i tlen; • 0,93 % obj. - gazy szlachetne (głównie argon), • 0,03% obj. – dwutlenek węgla, • 0,01% obj. - wodór, • zmienne ilości pary wodnej, Skroplenie powietrza - Wróblewski i Olszewski (1883 r.) Termodynamika techniki ni...