Dr hab. Tadeusz Jan Juja

note /search

Finanse publiczne a finanse prywatne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1631

WYKŁAD II FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE Do finansów prywatnych zaliczamy finanse gospodarstw domowych, finanse przedsiębiorstw oraz finanse banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Spośród tych innych in...

Funkcje budżetu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882

WYKŁAD VI FUNKCJE BUDŻETU PAŃSTWA Budżet państwa jest najważniejszym funduszem publicznym, dlatego też wszystkie funkcje finansów publicznych są realizowane również przez ten budżet. Budżet państwa pełni zatem funkcję fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną i ewidencyjno-kontrolną. Ponad to re...

Funkcje finansów publicznych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1435

WYKŁAD III FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH Przez funkcje finansów publicznych rozumiemy zespół jednorodnych zadań tychże finansów. Finanse publiczne pełnią funkcje polityczne, społeczne i ekonomiczne. Funkcje polityczne wyrażają się wykorzystaniu dochodów i wydatków publicznych do osiągnięcia ce...

Istota i funkcje podatku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 567

WYKŁAD IX ISTOTA I FUNKCJE PODATKU Podatkami są wszystkie wąsko rozumiane podatki, także cła, składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz składki i wpłaty na państwowe fundusze celowe, takie jak państwowy fundusz pracy czy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W Polsce z dwoma podanymi...

Podatki bezpośrednie i pośrednie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1946

WYKŁAD XI PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ORAZ ZJAWISKO PRZERZUCANIA PODATKÓW Według źródła pokrycia świadczenia podatkowego podatki dzielimy na pośrednie i bezpośrednie. Podatek bezpośredni – cały ciężar podatku ponoszą podatnicy, są to w szczególności podatki dochodowe, tradycyjnie podatki ...

Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5033

WYKŁAD VII POJĘCIE I RODZAJE DEFICYTU BUDŻETOWEGO Deficyt budżetowy jest podstawową kategorią ekonomiczną, przy czym pojęcie deficytu jest stosowane w wielu znaczeniach, wyróżniamy bowiem kilka rodzajów deficytu, które mogą być określane dla różnych podsektorów sektora

Pojęcie skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

WYKŁAD V POJĘCIE SKARBU PAŃSTWA Pojęcie Skarbu Państwa jest stosowane w dwojakim znaczeniu. 1. Przez Skarb Państwa rozumie się cały majątek, którego właścicielem jest Państwo. Jest to przedmiotowe rozumienie Skarbu Państwa. Majątek państwowy, podobnie jak i każdy inny majątek można podzielić n...

Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 455

WYKŁAD I Finanse publiczne- środki pieniężne związków publiczno-prawnych takich jak państwo, czy tez jednostki samorządu terytorialnego. Środki te nazywane są również środkami finansowymi lub tez środkami publicznymi. Umożliwiają one tym związkom wykonywanie ich zadań. Żaden związek publiczno ...