Dr hab. Stanisław Nitecki

note /search

Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administ...

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 9842

...1. Zakres podmiotowy KPA Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego sensu stricto wyznacza pojęcie organu administracji publicznej. Przepisy KPA o ogólnym postępowaniu adm. stosują przede wszystkim organy adm. publicznej o znaczeniu ustrojowym- organy, które zostały powołane do wykonywa...