Dr hab. Stanisław Bożyk

note /search

Definicja prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1659

KONSTYTUCJA jako źródło prawa. Prawo Konstytucyjne - jest to gałąź prawa, wykształciła się ok. 200 lat temu, wiąże się to z powstaniem pierwszych konstytucji pisanych. Ujęcie wąskie: Prawo Konstytucyjne posiada w swoim zakresie wszystko co jest w konstytucji lub innych aktach o randze konstytucji...

KONSTYTUCJA - Szczególne cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3115

KONSTYTUCJA - akt normatywny pisany o najwyższej mocy prawnej, który zawiera formy i funkcjonowanie organów państwa, który jest wprowadzony w odpowiedni sposób i zmieniany w odpowiedni sposób (specjalna ustawa). Konstytucja RP: stała, niepełna, rzeczywista, uchwalona, sztywna. Składa się z norm: ...

MAŁA KONSTYTUCJA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1946

Nowela grudniowa: - zasada państwa demokratycznego i prawego Mała konstytucja z 1992 roku: - system rządów mieszanych (parlamentarne i prezydenckie) Kwiecień 1992 r. - do tego czasu powstawały projekty konstytucji W 1991 roku odbywają się wybory do parlamentu, staje się jasne, że kompromis kons...

Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935-1945)

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej od 1935 do 1945 roku. Czas obowiązywania możemy podzielić na 2 etapy: od 1935 do 1939 od 1939 do 1945 Było to obowiązywanie na ziemiach Polskich. Okres stosowania przekracza rok 1945 r...

Okres obowiązywania konstytucji marcowej (1922-1935)

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1050

Okres obowiązywania konstytucji marcowej, w 1921 uchwalona, obowiązywała od grudnia 1922 do 1935 roku. Czas obowiązywania możemy podzielić na 2 etapy: od 12.1922 do 08.1926 od 1926 do 1935 Dominują 3 nurty: - prawicowy - centralny - lewicowy 17.03 1921 - uchwalenie konstytucji marcowej (wład...

Okres przed konstytucją od 1918 do 1921

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Okres przed konstytucją od 1918 do 1921 (1922) OKRES PROWIZORIUM KONSTYTUCYJNEGO/USTROJOWEGO 6-7.11.1918 - powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej: - państwo polskie ma charakter republiki - obowiązują demokratyczne formy w...

Różne typy konstytucji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1862

Różne typy konstytucji: Zależnie od sposoby zmiany konstytucji: - sztywne (zmiana wymaga dostosowania się do podwyższonych wymogów np. do kworum (ilości ludzi potrzebnych do dokonania zmian), do większości, okresy, które nie pozwalają na wprowadze...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1862

Zasady ustrojowe (zawarte są w preambule i w pierwszym rozdziale konstytucji polskiej): Zasada Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności państwa (art. 3) Zasad suwerenności narodu (art. 4) - zasada reprezentacji politycznej Zasa...

Akty normatywne rządu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540

Akty normatywne rządu. Radzie Ministrów podlega rozległy system organizacyjny administracji rządowej, może ona - wydając uchwały - ustanawiać regulacje normatywne wiążące dla organów i jednostek wchodzących do tego systemu. Uchwały normatywne Rady Ministrów nie stanowią źródła powszechnie obowiązuj...

Akty prawa powszechnie obowiązujące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

Akty prawa powszechnie obowiązujące. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa mogą być: Konstytucja, Ustawy, Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, Akty prawa miejscowego. Konstytucja i ustawy mają charakter aktów samoistnych, tzn. mogą być wydawane w ramach ogólnej kompetencji o...