Dr hab. Ryszard Wolny

note /search

Sprzedaż -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

Sprzedaż. Sprzedaż - zespół organizacyjnych, technicznych, prawnych oraz finansowych czynności przedsiębiorstwa lub jego służb, związanych z odpłatnym dostarczeniem dóbr lub części usług do zainteresowanych przedmiotów. Czy obecnie sprzedawcy są dobrze przygotowani do pracy? Nie są. Sztuka sprzed...

Sprzedaż sklepowa -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1442

Sprzedaż sklepowa. Sklep - pomieszczenie posiadające wnętrze dostępne dla klientów, w którym zawierane są transakcje kupna-sprzedaży, oraz posiada okno wystawowe.  Archaiczna definicja sklepu podawana przez GUS Najlepszy sklep w Katowicach „Złoty róg” w okolicach Mariackiej Kraków - ulica Floriań...