Dr hab. Ryszard Wolny

Sprzedaż -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Ryszard Wolny
  • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

Sprzedaż. Sprzedaż - zespół organizacyjnych, technicznych, prawnych oraz finansowych czynności przedsiębiorstwa lub jego służb, związanych z odpłatnym dostarczeniem dóbr lub części usług do zainteresowanych przedmiotów. Czy obecnie sprzedawcy są dobrze przygotowani do pracy? Nie są. Sztuka sprzed...

Sprzedaż sklepowa -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Ryszard Wolny
  • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Sprzedaż sklepowa. Sklep - pomieszczenie posiadające wnętrze dostępne dla klientów, w którym zawierane są transakcje kupna-sprzedaży, oraz posiada okno wystawowe.  Archaiczna definicja sklepu podawana przez GUS Najlepszy sklep w Katowicach „Złoty róg” w okolicach Mariackiej Kraków - ulica Floriań...