Dr hab. Roman Kiedrowski

note /search

Wzrost gospodarczy - opracowanie.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1484

III. WZROST GOSPODARCZY 15. Stopa wzrostu Ujęcie dyskretne Ujęcie ciągłe Stopa wzrostu 16. Dekompozycja Solowa: 17. Intensywna postać f. produkcji Cobba-Douglasa Jeżeli spełnione jest założenie o stałych korzyściach skali (zakładamy ), to: 18. Założenia modelu Solowa: PKB zależy od kapitału i...

Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2 Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 - W6, z którymi koresponduje rozdz. 5 (od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda - Wyplosz „Makroekonomia” I. Model wzrostu Solowa 1. Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie - stylizowane fakty Kald...

Zagadnienia egzaminacyjne.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

Roman Kiedrowski Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2 Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 – W6, z którymi koresponduje rozdz. 5 (od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda – Wyplosz „Makroekonomia” I. Model wzrostu Solowa 1. Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie ...