Dr hab. Robert Tomanek - strona 3

Rola transportu w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Temat: Rola transportu w gospodarce. Problemy ekonomicznych praw transportu: Im niższe koszty transportu, tym większe rynki zbytu Prawo intensywności transportu: Dynamika transportu jest większa niż PKB Prawo integracji transportu: Odbicie prawa szali Efekt doświadczenia - z własnego doświadcz...

Podział pionowy transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Podział pionowy transportu : Transport w ujęciu podmiotowym : technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie wydzielone z innych czynności, celowe przemieszczanie wszelkich ładunków i osób”. Podział pionowy (gałęziowy) transportu: transport przesyłowy transport wehikułowy lotniczy wodny morski śr...

Ekonomika transportu - Przemieszczanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

Przemieszczanie : Transport obejmuje wszystkie czynności przemieszczania osób, ładunków i wiadomości (przemieszczaniem wiadomości zajmuje się łączność), a komunikacja to specjalna forma organizowania przewozu osób, ładunków lub wiadomości, która zapewnia stałą możliwość korzystania z urządzeń prze...

Ekonomika transportu - Transportochłonność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2324

Transportochłonność - zapotrzebowanie gospodarki na transport : Ilościowy - ilość pasażerokilometrów na 1 zł PKB Wartościowy - ile % PKB generuje transport Transportochłonność i maleje i rośnie - i dobrze Maleje, bo zmienia się charakter gospodarki z surowcowej na przemysłową i post przemysłową...

Wykład - Koszty zewnętrzne transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Wykład 5 Temat: Koszty zewnętrzne transportu. Slajd 3: Koszty zewnętrzne są bardzo trudne do wyliczenia, szacuje się je. Wypadki stanowią najczęstszy koszt zewnętrzny w transporcie samochodowym. Slajd 12: Internalizacja - przenoszen...