Dr hab. Rafał Matera

note /search

Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład - Współczesne koncepcje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład V – Bezpieczeństwo międzynarodowe 1. Współczesne koncepcje ustanawiania i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego:           równowaga sił koncepcja odstraszania hegemoniczne przywództwo oparte na porozumieniu ...

Gospodarka światowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład VII – Gospodarka światowa 1. Pojęcie i geneza gospodarki światowej: Gospodarka światowa – to system trwałych związków ekonomicznych między poszczególnymi krajami, regionami i kontynentami. Związki gospodarcze – handel międzynarodowy, ...

Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1498

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład VI – Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie 1. Przechodzenie konfliktu wewnętrznego w międzynarodowy występuje w okolicznościach:     eskalacji poprzez zewnętrzne dostawy broni wywierania presji przez mocarstwo zewnęt...

Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład I - Międzynarodowe stosunki polityczne jako dyscyplina naukowa 1. Czynniki sprzyjające rozwojowi stosunków międzynarodowych w XVI – XVIIw:       rozkład feudalizmu i tworzenie się struktur kapitalistycznych wzrost populacji...

Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład II - Międzynarodowe stosunki polityczne w czasach nowożytnych 1. Ważniejsze postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (1815 - 1870):         nowy podział terytorialny – cesje na rzecz Rosji, Prus, Austrii i Wielkiej Brytanii ...

NATO - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1904

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład XIII - NATO 1. Członkowie NATO:        od 1949 – Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy od 1952 – Grecja, Turcja od 1955 – RFN o...

Podział świata na Północ - Południe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład XI – Podział świata na Północ - Południe 1. Możliwe kryteria podziału PÓŁNOC-POŁUDNIE:      polityczne gospodarcze geograficzne cywilizacyjne instytucjonalne 2. Wyróżniki systemu Zachodniego:       nawiązywan...

Polityka zagraniczna państw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład IV – Polityka zagraniczna państw 1. Polityka zagraniczna: Polityka zagraniczna – to zbiór celów i instrumentów zewnętrznej funkcji państwa. W kwestii każdego państwa leży:       ochrona niepodległości zapewnienie bezpiecz...

Prawo międzynarodowe i jego regulacje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Dr. Rafał Matera Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wykład IX – Prawo międzynarodowe i jego regulacje 1. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego: Wyróżniki prawa międzynarodowego:     jako zespół norm, które regulują stosunki między suwerennymi państwami, organizacjami międzynarodowy...