Dr hab. Przemysław Waingertner - strona 3

Wojna o Inflanty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Wojna o Inflanty Dania - Chrystian III (do 1559) i Fryderyk II z dynastii Oldenburgów Polska - Zygmunt II August z dynastii Jagiellonów Rosja - car Iwan IV Groźny z dynastii Roma...

Wojny z Turcją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Wojny z Turcją Jan Sobieski wychowywany był w duchu tradycji rycerskich. Wielki wpływ na jego politykę wywarł pobyt we Francji, stąd był zwolennikiem stronnictwa francuskiego. To wydarzenie zadecydowało o wciągnięciu w życie polityczne młodego chłopaka, rozpoczynając jego karierę publiczną. Romans ...

Wojny ze Szwecją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Wojny ze Szwecją Wojny polsko-szwedzkie zanim jeszcze rozpoczął się sławny, głównie za sprawą Sienkiewicza, potop szwedzki, podzielone były na kilka etapów. Ogólnie wyodrębnić można wojnę o inflanty oraz wojnę o ujście Wisły oraz wojnę prze...

Wolna elekcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wolna elekcja to wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. P...

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. Skutki rozbicia dzielnicowego były katastrofalne dla polskie gospodarki ,gdyż występowały bardzo duże utrudnienia w handlu, które wyglądały w ten sposób ,że książęta dzielnicowi nakładali np. opłaty na kupców za przejazd przez ich terytorium ale także ...

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie państwo polskie w okresie od 20 stycznia 1320[1] do 4 marca 1386 za panowania dwóch ostatnich Piastów i Andegawenów. Administracyjnie dzieliło się na prowincje i województwa, lub ziemie. Mazowszem (od 1351 lenno Polski),

Upadek Polski w XVIII wieku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539

Upadek Polski w XVIII wieku spowodowany był wieloma czynnikami. Analizując wszystkie przyczyny, można dojsc do wniosku, ze głównym powodem było załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej. Mnogośc problemów polityc...