Dr hab. Przemysław Waingertner - strona 2

Prawa kardynalne - omówienie - Demokracja szlachecka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju demokracji szlacheckiej, gw...

Przywileje szlacheckie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Przywileje szlacheckie 1388 - przywilej piotrkowski Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami krraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzanie zamków osobom obcej narodowości 1422 - p...

Reformacja I kontrreformacja w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Reformacja I kontrreformacja w Polsce Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty. Ruch reformacyjny rozszerzał się początkowo potajemnie, gdyż król Zygmunt Stary nie był mu ...

Rozbicie dzielnicowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 do koronacji Władysława Łokietka w 1320. Wzrostu roli możnowładztwa i Kościoła oraz trwałego odejścia ziem Pomorza oraz Śląska. Na mocy testamentu Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice Senio...

Rozbiory Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

Rozbiory Polski U źródeł rozbiorów leży współdziałanie Rosji i Prus na sejmie konwokacyjnym w 1764. 11 kwietnia mocarstwa te podpisały tajny aneks do traktatu sojuszniczego, w którym zobowiązały się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczypospolitej, gdy strony uznają, że zagrożone są ic...

Sejm walny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071

Sejm walny - nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej, istniejące w okresie od XV do XVIII wieku. W tym czasie znacząco zmieniał się jego skład i charakter. Sejm walny powstał na począt...

Sejm Wielki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Sejm Wielki Katarzyna II, atakowana od północy przez Szwedów, zaangażowana w długotrwałe wojny z Turcją, zajęta walkami z Austrią o wpływy na Bałkanach, a z Prusami na Morzu Bałtyckim, zezwoliła Polskiej szlachcie na zebranie sejmu skonfederowanego (odbyło się to na zjeździe w Kunowie w 1787 roku),...

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Unie polsko-litewskie Idea unii polsko-litewskiej powstała w wyniku zagrożenia, jakie dla obydwu państw na przełomie XIV i XV wieku stanowił Zakon Krzyżacki. Państwo polsko-litewskie stało się jedną z potęg europejskich, co stworzyło możliwości skuteczniejszego przeciwstawienia się Krzyżakom i dawa...

Władza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Władza w Polsce Piastowie Władcy dzielnicowi Obcy (Przemyslidzi, Andegawenowie) I Piastowie Jagiellonowie Królowie elekcyjni Władcy w okresie zaborów Piastowie Na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janus...

Wiek XVI - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

Wiek XVI Wiek XVI nazywany jest w polskiej tradyscji “złotym wiekiem” za takim widzeniem jego miesca w przeszłości przemewjają: a) wszechstronny rozwój cywilizacyjny na miare epoki b) szczególna droga rozrostu tarytorialnego państwa - unia, inkorporacje c) zniesienie poddaństwa d) pozycja mocar...