Dr hab. Piotr Tomczak

note /search

Geografia wyborcza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

Geografia wyborcza - zajmuje się studiami nad przestrzennym zróżnicowaniem wynikiem wyborów i bada różnice w poparciu poszczególnych kandydatów i partii politycznych oraz frekwencji wyborczej Istotnym elementem jest analiza stabilnośc...

Handel międzynarodowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

Handel międzynarodowy każdy „nierolny” musi oddawać do ZUSu 981,26 zł niezależnie od osiąganych przychodów rolnik płaci na KRUS jedynie 345zł na kwartał roczna oszczędność to obecnie 10 000 złotych przeciętna cena ziemi w Polsce to pow. 20 000 tys. Blisko tej ceny są średnie w woj. dolnośląski...

Koncepcje geopolityki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3332

Teorie „potęgi kontynentalnej” sir Halford John Mackinder (1861-1947) The Geographical Pivot of History wyd. 1904  mówiła o potędze kontynetalnej Przewaga ziemi nad morzem, czyli państw kontrolujących wnętrze kontynentu nad państwami morskimi. Centralnym punktem jego myślenia było istnienie str...

Ludność na świecie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Ludność na świecie: na początku 2010 roku ludzka populacja na Ziemi liczyła szacunkowo około 6,8 mld ludzi tempo przyrostu ludności w 2008 roku wynosiło około 1,159% najwięcej ludzi zamieszkuje Azję (60,6%) a później: - Afrykę - 13,8% - Europę - 11,4% -

Migracje ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505

MIGRACJE LUDNOŚCI Reemigracja - powrót wcześniejszych migrantów Repatriacja - zorganizowany przez rząd, władze państwowe powrót osób, które znalazły się poza granicami kraju Przyczyny: ekonomiczne - poprawa warunków życia, zachodzące...

Państwo, naród, ojczyzna, patriotyzm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1736

Państwo, naród, ojczyzna, patriotyzm Elementy państwowości PAŃSTWO Elementy socjologiczne Elementy prawne terytorium władza wg francuskiego prawnika Delbeza trójelementowa definicja państwa zawiera dwa eleaty o charakterze socjologicznym (ludność i terytorium) i prawnym (władza) wg niemieckieg...

Transport

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1645

Transport ważne ogniwo w krążeniu dóbr od procenta do konsumenta, przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków TRANSPORT KOLEJOWY: w 1892 roku było tylko 100 km linii, dziś sieć szacuje się na ponad 1 mln km wzrost linii wiązał się głownie z rozwojem p...

Zróżnicowanie ludności świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2324

Zróżnicowanie rasowe, struktury wyznaniowe, zróżnicowanie językowe Rasy ludzkie po raz pierwszy wyznaczone na przełomie XVIII/XIX wieku Za podstawę przyjęto różnice fizycznych typów człowieka: kolor skóry, kształt czaszki, proporcje części ciała, kształt i kolor oczu Wydzielono dzięki temu 3 p...

Granice państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2184

GRANICE POLITYCZNE PAŃSTWA Granice państwa - w ujęciu pranym to powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi Oddzielająca terytorium jednego państwa od drugiego lub od obszarów nie mających niczyjej suwerenności (np. pełnego morza) Oddzielają również strefy: podziemne i powietrzne Występują g...

Przywództwo światowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Przywództwo światowe Stany Zjednoczone - ich przeznaczeniem jest utrzymanie centralnej pozycji w sprawach światowych nie tylko ze względu na ich siłę wojskową, polityczną i gospodarczą, ale także ze względu na położenie geologiczne między Atlantykiem a Pacyfikiem Jako światowy przywódca USA są ...