Dr hab. Piotr Mucha

note /search

Alkaloidy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3003

ALKALOIDY Podstawowy podział alkaloidów: § alkaloidy są organicznymi zasadami roślinnymi zawierającymi azot wbudowany w układ heterocykliczny § zaliczane są do związków biologicznie czynnych – oddziałują na w dużej mierze na układ nerwowy § są biogenetycznie powiązane z aminokwasami oraz aminami bi...

Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1862

TEMAT: Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego metodą chromatografii                              cienkowarstwowej.  CEL ĆWICZENIA:  Cel ćwiczenia jest sprawdzenie czy popularne produkty spożywcze, takie jak  pepsi, coca-col...

Chromatografia cieczowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1680

Chromatografia cieczowa ZALETY • Można analizować ciecze ,ciała stałe, związki ulegające rozkładowi termicznemu,  polimery i związki nieorganiczne WADY • Mała 

Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykła...

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

Ekstrakcyjno – spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach Wstęp  Chlorofile   występują   w   chloroplastach   roślin   pełniąc   (wraz   z   karotenami)   rolę   syntezatorów  wytwarzających materię organiczną na drodze foto...

Ćwiczenia - chromatografia

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2219

ANALIZA CHEMICZNA BIOMOLEKUŁ cz.II Chromatografia jonowymienna  to rodz aj cieczowej  chromatografii kolumnowej.  Jest to metoda preparatywna  używana do wydzielenia z  mieszaniny  żądanej substancji. W tej metodzie  chromatografii  faza stacjonarna, złoże, jest obdarzona ładunkiem. Stanowi je zazw...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1435

ANALIZA CHEMICZNA BIOMOLEKUŁ cz.I Promieniowanie elektromagnetyczne  (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie  pola  elektromagnetycznego.  Zaburzenie to ma charakter  fali poprzecznej,  w której składowa elektr...

Identyfikacja cukrów metodą TLC

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Biomolekuły      Co to jest Rf i jak się go wyznacza, od czego zal chromatografia- polarność    Narysować rozkład związków na płytce 

Oznaczanie białka metodą Bradforta

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: analiza biomolekuł, białko, wiązanie peptydowe, szkielet białka, metoda Bradforta...

Alkaloidy - kofeina - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 728

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: kofeina, kwas octowy, alkaloidy, funkcja alkaloidów, zawartość alkaloidów...

Kolokwium - zadania z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 987

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: schematyczny rozkład prążków, wyizolowanie enzymu, polipeptyd, elucja izokratyczna, elucja gradientowa...