Dr hab. Paweł Zeidler - strona 4

Wykład - system polityczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

SYSTEM POLITYCZNY Najczęściej przez system polityczny rozumie się takie elementy jak: państwo ze swoimi organami, partie polityczne i system partyjny, grupy interesu (grupy nacisku), rozpatrywane w ich wzajemnych związkach i oddziaływaniach...

Wykład - system źródeł prawa w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W POLSCE O źródłach prawa można mówić w następujących znaczeniach: źródłach poznania prawa - jest to wszystko to, z czego dowiadujemy się o treści prawa, np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski. źródłach prawa w znaczeniu materialnym - są to czynniki wpływające na treść prawa, mogą...

Wykład - systemy partyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Rodzaje systemów partyjnych: W literaturze zwykle pojawiają się dwa kryteria podziału systemów partyjnych: kryterium jakościowe kryterium ilościowe Ze względu na kryterium jakościowe można wyróżnić dwa systemy: systemy dopuszczające konkure...

Wykład - systemy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

SYSTEMY PRAWA System prawa jest to ogół norm prawnych obowiązujących w danym państwie w danym odcinku czasu Elementami systemu prawa są normy prawne. Normy prawne są uporządkowane i zhierarchizowane. Pomiędzy normami, jako elementami systemu, zachodzą różne związki. Związki pomiędzy normami przybi...

Wykład - tworzenie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

TWORZENIE PRAWA. Wyróżnić można podstawowe typy tworzenia prawa: przekształcanie zwyczajów w prawo - wówczas, gdy w danej społeczności upowszechniło się przekonanie, iż istniejące dotychczas zwyczaje są na tyle istotne by były sankcjonowane przez organy władzy. kształtowanie prawa na podstawie op...

Wykład - wnioskowania prawnicze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

WNIOSKOWANIA PRAWNICZE. Za obowiązujące prawnie uważa się nie tylko te normy, które zostały ustanowione w formie przepisów prawnych, ale również takie normy, które zostały wywnioskowane z tych pierwszych według określonych reguł wnioskowania (reguł inferencyjnych). Pojęcie wnioskowania odnosi się d...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

POJĘCIE WYKŁADNI PRAWA, TYPY WYKŁADNI PRAWA. Wykładnia prawa jest to operacja myślowa w toku której dokonuje się przekładu zbioru przepisów prawnych ogłoszonych w aktach prawodawczych na zbiór norm postępowania równoznaczny jako całość z danym zbiorem przepisów. Wykładni prawa mogą dokonywać faktyc...