Dr hab. Paweł Zeidler

note /search

Wykład - akt normatywny

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1561

AKT NORMATYWNY - AKT PRAWOTWÓRCZY - PRZEPIS PRAWNY - NORMA PRAWNA Akt normatywny jest to wszelki akt zawierający normy postępowania. W tym znaczeniu aktem normatywnym będzie np. ustawa, statut partii, statut spółki. Akt prawotwórczy jest to akt zawierający normy prawne, czyli np. konstytucja, usta...

Wykład - aparat państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Aparat państwa: Jeżeli działa państwo to działa także aparat państwa. Elementy składowe aparat państwa: organy państwa, które stanowią najważniejszą część aparatu państwa Organy państwa dzielą się: w zależności od rodzaju kompetencji, zgodnie z koncepcją

Wykład - aspekty stosunku prawnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA. aspekt proceduralny - proces stosowania prawa z pkt widzenia organizacyjno-technicznego, można go podzielić na: etap wstępnego przygotowania sprawy do rozpoznania i rozstrzygnięcia - prace prowadzone są przez organ stosujący prawo kompetentny do podjęcia decyzji w danej s...

Wykład - budowa aktu prawnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

BUDOWA AKTU NORMATYWNEGO. część tytułowa (nagłówek) - w której wymienia się nazwę rodzaju aktu, datę jego ustanowienia, a następnie ogólne merytoryczne określenie normowanej w akcie materii. podstawa prawna - to przepis, w którym upoważniono dany organ do ustanowienia określonego aktu. Od podstawy...

Wykład - definicja prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2107

CZYM JEST PRAWO ? Problematyka ontologiczna z zakresu prawa Odpowiedź na pytanie czym jest prawo wymaga relatywizacji do określonej koncepcji prawa. Na przestrzeni wieków znane są co najmniej cztery grupy koncepcji związanych z prawem: koncepcje prawno-naturalne, pozytywizm prawniczy, koncepcje so...

Wykład - definicja prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

DEFINICJA PRAWA Najbardziej popularna jest pozytywistyczna definicja prawa: Prawo to zespół norm postępowania pochodzących od państwa i zabezpieczonych przymusem państwowym. Norma postępowania jest to wypowiedź wskazująca określonemu adresatowi pewien rodzaj zachowania w pewnych okolicznościach. ...

Wykład - elita władzy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

ELITA WŁADZY: Za elitę zwykle uchodzi grupa w danym społeczeństwie, która wyróżnia się ze względu na pewne pożądane cechy, które są aprobowane przez dane społeczeństwo. Możemy mówić np. o elicie bogactwa, elicie intelektualnej, elicie artystyc...

Wykład - formy państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

FORMA PAŃSTWA Forma państwa ma odpowiadać na pytanie jak jest sprawowana władza w danym państwie. Już w starożytności wyróżniano np.: monarchię, tyranię, ustrój demokratyczny, ustrój arystokratyczny, przyjmując zwykle za kryterium liczbę osób sprawujących władzę lub sposób sprawowania władzy. We wsp...

Wykład - formy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

FORMY PRAWA. Współcześnie na świecie prawo obowiązujące jest tworzone w dwóch podstawowych formach: 1) stanowienia - przez stanowienie prawa będziemy rozumieli doniosły prawnie akt konwencjonalny kompetentnego organu władzy publicznej przez który dany organ działający w imieniu państwa nakazuje, ab...

Wykład - funkcje państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

Funkcje państwa: funkcja zewnętrzna, która polega na obronie granic, zapewnieniu integralności terytorialnej, jak również nawiązywaniu i utrzymaniu stosunków z innymi państwami. To ostatnie zadanie wypełniają przede wszystkim przedstawiciele dyplomatyczni i przedstawiciele konsularni. Funkcja wewnęt...