Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 7

Referat - ryzyko kredytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

Ryzyko kredytowe Należy jednak pamiętać, że pojęcie ryzyko kredytowe nie dotyczy wyłącznie samych kredytów bankowych. Wiąże się ono ze wszystkimi rodzajami aktywów bilansowych, do których bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych- tak udzielonych, jak i otrzymanych. Zatem oprócz udzielanych...

Zadania na egzamin - bankowość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Zadania finanse przedsiębiorstwa Porównanie dyskonta weksla do nominalnej stopy procentowej rocznej od kredytu d = ds./ 100 - ds. x 100 = lub d = ds. x 100/ 100 - ds gdzie : roczna stopa odsetek pobieranych z dołu, d s stopa dyskonta w roku. Jeżeli stopa dyskonta na okres krótszy niż rok d = do...

Wykład - Charakterystyka najważniejszych instytucji niebankowych obsłu...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Charakterystyka najważniejszych instytucji niebankowych obsługujących sektor bankowy. BFG KIR BIK Związek Banków Polskich ( Izba Gospodarcza). Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Informacji Gospodarczej. Agregaty Pieniężne M0 ( baz monetarna) banknoty i monety znajdujące się w obieg...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: bank centralny, system bankowy, bank, podział banków, cele banku centralnego....

Wykład - banki i system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: bank, system bankowy, usługi bankowe, udzielanie pożyczek i kredytów, usługi leasingu finansowego....