Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 6

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Działalność kredytowa Bankowość Oskar Kowalewski Umowa kredytu bankowego art. 69 Prawa bankowego z dn. 29 sierpnia 1997 r. ...przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pienięŜnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a k...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Działalność kredytowa Kredyty hipoteczne Banki hipoteczne Sekurytyzacja Definicja kredytu bankowego: art. 69. ust. 1. Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytob...

Wykład - Zarządzanie kapitałem własnym banku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

Bankowość Zarządzanie kapitałem własnym banku Oskar Kowalewski W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności Prawo Bankowe Na początku ub. stulecia stosunek kapitału banku do aktywów wynosił śre...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

Jak definiujemy bank komercyjny i jak dzielimy operacje bankowe.Banki komercyjne są samodzielnymi przedsiębiorstwami, które prowadzą własną politykę w zakresie podstawowych operacji. Samodzielnie ustalają założenia polityki depozytów i kredytów. Operacje bankowe dzielimy na pasywne inaczej bierne po...

Wykład - Bank światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

„Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Środkowej i Wschodniej” Bank Światowy to obecna nazwa Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest to międzynarodowa instytucja finansowa powołana do wspierania przemian w krajach rozwijających się. O jej powołaniu postanowiono ...

Wykład - kredyty dla Polski z Unii Europejskiej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

KREDYTY ZAGRANICZNE DLA POLSKI Z UNII EUROPEJSKIEJ Program wspierania procesów przekształceń ekonomiczno - społecznych i integracji Polski z UE PHARE obejmuje następujące programy: program rozwoju przedsiębiorczości w Polsce STEP 1 - w ramach tego programu finansowane są usługi dla małych i średnic...

Wykład - Kredyty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Kredyty Ustawa Prawo Bankowe określa, że udzielanie kredytów i pożyczek należy do podstawowej działalności banków. Dotychczas brak jest oficjalnej wykładni różnic, jakie występują pod określeniem „bankowa pożyczka pieniężna” i „kredyt bankowy”. Poniższa specyfikacja tych różnic stanowi jedynie prób...

Wykład - Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów 1) Przyczyny funkcjonowania nadzoru bankowego Podstawowe przesłanki, które przyczyniły się do powstania instytucji nadzorczych oraz określenia norm ostro znoś cio wy ch, można scharakteryzować w trzech punktach: zjawisko kreacji pieniądza metalowego w pien...

Wykład- niemiecki system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

NIEMIECKI SYSTEM BANKOWY Każda próba zaprezentowania wyjątkowego znaczenia oraz osobliwości wsp6lczesnego sektora bankowego w Niemczech musi uwzględniać dwa istotne założenia: po pierwsze - sektor ten powstawał stopniowo przez ponad dwa wieki, przeżywając „wzloty" i „upadki", po drugie - ...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

OPERACJE BANKOWE W RÓŻNYCH PRZEKROJACH • znajdujące odzwierciedlenie w bilansie: bierne- związane z pasywami banku (gromadzenie depozytów, emitowanie własnych pap. wartościowych.) czynne- związane z aktywami banku (należności)- lokowanie zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju .korzystne przedsi...