Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 5

note /search

Bankowość - Egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Fundusz założycielski nie może być mniejszy niż 5 mln USA 5 mln EURO 5 mln złotych Przy tworzeniu baku komercyjnego należy przedłożyć plan finansowy na co najmniej 3 lata Ile jest banków hipotecznych 3, państwowych 1, inwestycyjnych 3 Operacje otwartego rynku to: Operacja repo Operacja

Bankowość - pytania na egzamin - Bank centralny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

1) wymień rodzaje banków Uniwersalne Wyspecjalizowane: -Detaliczne -inwestycyjne -hipoteczne -private banking -ekologiczne 2) instrumenty polityki monetarnej + aktualne stopy -rezerwa obowiązkowa 3,5% -operacje kredytowo-depozytowe Depozyty...

Sekurytyzacja - referat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

SEKURYTYZACJA (sprzedaż wierzytelności) Terminem tym określa się proces, w wyniku którego następuje sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych przyszłymi wpływami pieniężnymi z aktywów lub samymi aktywami pożyczkobiorcy. Aktywa oraz dochody z nich są oddzielone od ryzyka związanego z działalnoś...

Wykład - Struktura oraz organizacja sektor bankowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Bankowość Oskar Kowalewski Stona: http://akson.sgh.waw.pl/~okowale/ E-mail: okowale@sgh.waw.pl Ocena: 70% ocena z egzaminu 30% ocena z ćwiczeń Struktura wykładów 1. 2. 3. 4. 5. Struktura oraz organizacja sektor bankowego Analiza sprawozdań finansowych banków Zarządzanie aktywami i pa...

Wykład - Organizacja oraz nadzór systemu bankowego w Polsce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Bankowość Organizacja oraz nadzór systemu bankowego w Polsce Oskar Kowalewski System finansowy a sektor bankowy Literatura obowiązkowa: M. Zalewska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa, 2007, s. 52-99. Nadzór bankowy Nadzór bankowy w latach 1989-1997 był sprawowany przez NBP. Trwająca ...

Wykład - Działalność operacyjna banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Działalność operacyjna banków Aktywa i pasywa banku Sektor bankowy (stan na 31.12.2007 r.) 646 banków prowadzących działalność operacyjną, z czego: • 51 banków komercynych, • 13 oddziałów instytucji kredytowych, • 582 banków spółdzielczych. Sektor bankowy w Polsce Liczba banków i placówek...

Wykład - Rachunek Zysków i Strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Bankowość Rachunek Zysków i Strat Oskar Kowalewski Rachunek zysków i strat Przychody odsetkowe (PO) - Koszty odsetkowe (KO) = Dochód odsetkowy netto (DON) Przychody nie odsetkowe (PN) - Koszty nie odsetkowe (KN) = Dochód odsetkowy netto (DNN) = Wynik na działalności bankowej (DON+DNN=WDB)...

Wykład - Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjn...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2660

Bankowość Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjnych Oskar Kowalewski Działalność bankowa stanowi równowagę między zyskiem a ryzykiem Kryzys bankowe w latach 1970-2000 Źródło: Caprio and Klingebiel (1999). Kryzys w systemie bankowym Kryzysy banków Brak kryzysów Brak...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

Bankowość Ryzyko rynkowe Ryzyko stóp procentowych Oskar Kowalewski ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM Ryzyko bankowe Ryzyko techniczno organizacyjne Ryzyko kadrowe Ryzyko określone przez rynek Ryzyko techniczno organizacyjne Ryzyko płynności Ryzyko określone przez klienta Ryzyko indy...

Wykład - Ryzyko stóp procentowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Ryzyko stóp procentowych Bankowość Oskar Kowalewski Struktura wykładu Na tym wykładzie zostaną zaprezentowane modele rynkowe oceny i zarządzania ryzykiem stóp procentowych w bankach: – – – – – Duration Obliczenie duration Ekonomiczna interpretacja Immunizacja Problemy z wykorzystani...