Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 3

Finanse i bankowość - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Zestaw 1 Wymień podstawowe instrumenty rynku pieniężnego omów commercial paper tj. bon komercyjny. Operacje otwartego rynku Bony skarbowe Lokaty międzybankowe Depozyty i lokaty na 12 msc Kredyty refinansowe Prywatne krótk...

Finanse i bankowość - test - Ekspansywna polityka pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

CZĘŚĆ I - pytania typu TAK-NIE 1.Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu jest czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla banków. N 2.Zobowiązania podporządkowane są elementem aktywów banku komercyjnego. N 3.Cechą anglosaskiego modelu systemu finansowego jest m.in. nadanie k...

Wykład - ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dz.U.89.74.440 - tekst Dz.U.89.74.440 1992-01-01zm.Dz.U.92.21.85 1992-04-01zm.Dz.U.93.40.181 1996-01-01zm.wyn.zDz.U.96.5.32 USTAWA z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.* (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1989 r.) Art. 1. 1. Uchyla się: 1) nałożone na banki obowiązki doty...

Wykład - Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Temat 1: Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości: Wyjaśnij pojęcie „benchmarking”. Benchmarking - proces ciągłego porównywania stosowanych procedur z celowo wynalezionym i stosowanym przez najlepsze firmy rozwiązaniem, tak aby, wzorując się ...

Wykład - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Zadania z bankowości Studia dzienne Zadanie 6 Ile należy zapłacić za weksel o wartości nominalnej 100 mln zł przyjęty do dyskonta na 180 dni przy stopie rocznej dyskonta 10%? Odp.: K= 100mln zł t= 180 dni ds.= 10% Kc= K ( 1- ds . t/360 /100%) Zadanie 7 Lokata półroczna na kwotę 20 tys. zł przyn...

Wyklad - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Zadania z bankowości II Do obliczania oprocentowania w okresie mniejszym niż rok wzór i = r x t/360 lub i = r/n gdzie: i - oprocentowanie w okresie t, r - stopa procentowa okresu bazowego, t - ilość dni okres, n - ilość podokresów w okresie bazowym, i jest tzw. stopą zgodną z bazową stopą proce...

Ćwiczenia - odpowiedź na kryzys

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego - Bankier.pl Page 1 of 2 UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego PAP, 2008-12-02 20:04 2.12.Bruksela (PAP) - Ministrowie finansów krajów członkowskich zatwierdzili we wtorek pakiet regulacyjny dla sektora finansoweg...

Ćwiczenia - Wielkie pompowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Wielkie pompowanie - Kryzys finansowy - POLITYKA.PL - serwis internetowy Tyg... Page 1 of 3 Wielkie pompowanie Gigantyczna państwowa pomoc dla sektora finansowego to była tylko uwertura. O publiczne pieniądze walczą teraz w róŜnych krajach kolejne branŜe. ObniŜki podatków i ulgi dla przedsiębi...

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

70 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT m a rz e c 2 0 0 3 Konsolidacja sektorów bankowych w krajach rozwijajàcych si´ – wspó∏czesne tendencje w zakresie fuzji i przej´ç Micha∏ Buszko Konsolidacja jako wspó∏czesny trend rozwoju sektorów bankowych Praktyka gospodarcza ostatnich kilkun...

Ćwiczenia - geneza kryzysu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Kryzys finansowy w USA - geneza kryzysu Page 1 of 2 Kryzys finansowy 2007/2008 - ogólnoświatowy kryzys rynku finansowego i bankowego w latach 2007-2008, który rozpoczął się od zapaści rynku poŜyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Kryzys wywołały poŜyczki hipoteczne udzi...