Dr hab. Oskar Kowalewski

Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

©Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 49, poz. 328. o nadzorze nad rynkiem finansowym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 cze...

Wykład - Operacje Bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

OPERACJE BANKOWE operacje bankowe świadczone na rzecz ludności to: obsługa obrotu oszczędnościowego prowadzenie ROR-ów udzielanie kredytów konsumpcyjnych emisja kart płatniczych najpopularniejszą formą gromadzenia oszczędności są: książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady na...

Wykład - Outsourcing usług bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Temat 3: Outsourcing usług bankowych: Wyjaśnij na czym polega outsourcing usług bankowych. OUTSOURCING - outside resource using, czyli używanie środków zewnętrznych. OUTSOURCING - przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej macierzystego przedsiębiorstwa realizowanych prz...

Finanse i bankowość - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

27. Działalność parabanków na rynku usług finansowych. Parabanki na treść tego pojęcia składają się wszystkie kategorie podmiotów wykonujących czynności bankowe, tj. banki i jednostki nie mające takiego statusu. Pojęcie parabanków nie jest precyzyjnie określone, choć stanowi przedmiot regulacji w w...

Wykład - Rachunki bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

RACHUNKI BANKOWE R-k bankowy służy do przechowywania śr. Pieniężnych i dokonywania rozliczeń za pośrednictwem banku Rodzaje r-k bieżący - służy do gromadzenia śr., pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych i działalnością gosp. R-k pomocniczy - służy do przeprowadzenia określonych operacji...

Referat - Banki jako instytucje zaufania publicznego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Banki jako instytucje zaufania publicznego Banki, jako pośrednicy finansowi, są podmiotami prowadzącymi działalność opartą na powierzonych im depozytach. Muszą zatem brać pod uwagę nie tylko własne interesy ale także swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Należy je zatem traktować jako jednost...

Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) : Instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu...

Referat - Biuro Informacji Kredytowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Biuro Informacji Kredytowej S.A. Instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to z...

Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

Bank: W ujęciu tradycyjnym bank postrzegany jest jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Ujęcie to nie uwzględnia zatrudniania przez instytucje ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyzn...

Referat - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2212

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Przejęła kompetencje